• Senare i veckan besöker Arbetsmiljöverket Hörby kommun.

Arbetsmiljö

Facket: Katastrofal arbetsmiljö i Hörby

24 februari 2020

Skvaller, förtal och undanhållande av information. Arbetsmiljön på kommunledningskontoret i Hörby är katastrofal enligt Vision, Saco och Akademikerförbundet SSR, som anmält kommunstyrelsen till Arbetsmiljöverket.

Sedan valet 2018, då Hörby kommun fick en ny politiskt majoritet bestående av Sverige­demokraterna, Moderaterna, KD och SPI, har omsättningen på höga chefer varit stor.

Totalt har 25 chefer bytts ut. Flera har sagt upp sig själva. Senast i raden är socialchefen Eva Klang Vänerklint.

Fem höga chefer har köpts ut och enligt fackligt förtroendevalda har även flera medarbetare på kommunledningskontoret sagts upp.

66a-anmälan

Det här har skapat oro och osäkerhet bland medarbetarna på kommunledningskontoret.

”Våra medlemmar vet inte om eller när de står på tur att få lämna kommunen, då inga samtal eller varningar framförts till de som fått lämna kommunen”, skriver fackförbunden Vision, Saco och Akademikerförbundet SSR i 66a-anmälan till Kommunstyrelsen i Hörby.

Infekterad stämning

Stämningen i Hörby kommun är så infekterad att inte ens Visions fackliga ombud vill uttala sig i Tidningen Viion utan hänvisar till 66a-anmälan där de kräver att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Bland annat är man starkt kritisk till att flera medlemmar på kommunledningskontoret varken har haft medarbetarsamtal eller APT under hösten 2019.

Arbetsmiljöverket besöker

Politikerna svarar att de inte fått några signaler om kränkande särbehandling på kommunledningskontoret och att en neutral part ska ges i uppdrag att utreda arbetsmiljön, som omfattar samtliga medarbetare på kommunledningsförvaltningen.

Det räcker inte, tycker huvudskyddsombuden, som beslutat att gå vidare och anmäla Hörby kommun till Arbetsmiljöverket som planerar att besöka kommunen för en inspektion torsdagen den 27 februari.

Under en presskonferens förra veckan kommenterade kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) fackets anmälan med att de har fullt förtroende för kommundirektören Lena Mårtensson Sten­udd och att chefsflykten och arbetsmiljöproblemen beror på en planerad omorganisation.