• Flera Visionavdelningar och klubbar har gjort en gemensam framstöt om 80-90-100-modellen. ”Medlemmarna har länge velat att vi ska driva den här frågan”, säger Ritva Rådefalk, Visions ordförande i Mariestads kommun.

Arbetstid

Lobbar för kortad dag för äldre

14 april 2020

Äldre bör få gå ner i arbetstid och samtidigt behålla en schysst lön. Det tycker Vision i Västsverige. Nu försöker man få arbetsgivarna att säga ja till upplägget.

Arbetstidsförkortning med 80-90-100- modellen sprider sig i landet och når kanske snart en rad västsvenska kommuner och kommunala bolag. Där har nämligen 32 ­Visionavdelningar och klubbar gjort en gemensam framstöt till sina arbetsgivare.

– Medlemmarna har länge velat att vi ska driva den här frågan. Att en tredjedel av alla avdelningar och klubbar i vår region har ställt sig bakom visar att intresset är stort, säger Ritva Rådefalk, Visions ordförande i Mariestads kommun och en av initiativtagarna till den gemensamma förhandlingsframställan.

Modellen är en möjlighet för äldre arbetstagare att gå ned i arbetstid till 80 procent. Samtidigt får de 90 procent av lönen och 100 procent av tjänstepensionen inbetald av arbetsgivaren.

I ett gemensamt pressmeddelande slår de lokala facken fast att dagens slimmade verksamheter inom kommuner och regioner saknar utrymme för naturlig återhämtning och att alltför få arbetsgivare anpassar arbetsuppgifterna utifrån äldre medarbetares behov.

Också arbetsgivaren har mycket att vinna, tycker Ritva Rådefalk. Många äldre orkar inte jobba heltid, risken är att de då slutar helt. Med 80-90-100-modellen kan man behålla kompetent personal ett antal år till och dessutom låta de erfarna lära upp de nyanställda, resonerar hon.

– Mest orolig är jag för att många kommuner har det kärvt ekonomiskt och bedömer att de inte har råd. Men jag hoppas att de tänker på ett annat sätt och vill ha ett hållbart arbetsliv för de anställda.

Hur arbetsgivarna resonerar återstår att se. I Mariestad låter det dock inte alltför positivt:

– Nej, det är inte aktuellt att diskutera just nu. I dagsläget har vi annat för oss, som coronaspridningen, som är viktigare. Och i april ska vi teckna ett nytt avtal med KPA om pensionerna, säger kommunens HR-chef Per Johansson.