• Den som är anställd på BEA ska varken täcka upp för andra arbetstagare som är sjuka eller ersättas när de själva är det.

Avtal

Tydligare avtal för den som har långt till vanligt jobb

24 november 2020

Personer som står långt från arbetsmarknaden har fått ett nytt avtal. Det gör det svårare för arbetsgivare att komma billigt undan genom att anställa folk fel.

Bestämmelserna för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, det så kallade BEA-avtalet, har omförhandlats och fått ett större individfokus.

– Det har blivit mycket tydligare att syftet är att utveckla dem som tillhör målgruppen och göra dem redo för arbete på den reguljära arbetsmarknaden, säger Ameli Andersson, centralt förhandlande ombudsman på Vision.

Det har funnits tendenser till att arbetsgivare lokalt har låtit för många och/eller fel personer gå på BEA för att det blivit billigare än att anställa dem på en vanlig visstidsanställning.

Berör 340 Visionsmedlemmar

– Nu har vi en tydlig skrivning om att den som är anställd på BEA inte ska täcka upp för andra arbetstagare som är sjuka eller frånvarande av andra skäl. De ska inte heller ersättas när de själva är sjuka, säger Ameli Andersson.

Ersättningarna för OB, jour och beredskap har höjts med samma procentsatser som i huvudöverenskommelsen HÖK. Det berör mycket få av de cirka 340 Visionsmedlemmar som går på BEA. De flesta som har avtalet hör till Kommunals avtalsområde. För två tredjedelar varar anställningstiden kortare än ett år.