• Korttidsarbete gör att du kan gå ner i arbetstid men ändå få ut över 90 procent av din lön.

Avtal

Så funkar korttidsarbete

31 mars 2020

Snart är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete. Vision har tecknat avtal med flera privata parter som gör att privatanställda tillfälligt kan gå ner i arbetstid och bara förlora en mindre del av lönen.

Regeringen vill se en ändring i lagen om korttidsarbete, eller korttidspermittering som det tidigare kallades. Ändringen innebär att du kan gå ner i arbetstid och tillfälligt få ut över 90 procent av lönen. Samtidigt minskar arbetsgivarens lönekostnader eftersom staten går in och täcker upp. Syftet med stödet är att arbetsgivare inte ska behöva säga upp personal, en slags krockkudde i coronakrisens spår.

För privata verksamheter

För att ha rätt till stöd behöver arbetsgivaren ha en ekonomisk eller kommersiell verksamhet som delvis – eller inte alls – är finansierad av skattemedel. Om du exempelvis jobbar på ett HVB-hem som delvis är privatfinansierat så kan det vara möjligt att ni får ersättning.

Men exakt vilka som får stöd är inte klart. Arbetsgivaren måste ansöka hos Tillväxtverket och trots att lagen förslagsvis ska börja gälla 7 april så görs det fortfarande tillägg och ändringar. Riksdagen är dock hittills enig om att lagen ska röstas igenom, berättar Heidi Nousiainen, ombudsman på Vision.

– Vi hoppas att våra medlemmar som omfattas av lagen blir erbjudna att ta del av det här, säger hon.

Teckna avtal

För att ha rätt till kortidspermittering måste arbetsgivare som har kollektivavtal försäkra sig om att ett centralt ramavtal finns och därefter teckna lokala avtal med lokala parter.

– Vision har tecknat centrala ramavtal med samtliga privata parter: Sobona, Fastigo, Almega, Arbetsgivaralliansen och KFO. Vi har även hunnit teckna många lokala avtal, säger Heidi Nousiainen.

Att Vision tecknat avtal redan nu beror på att man vill att medlemmarna ska ha möjlighet att få ersättning retroaktivt. Ansökningsperioden startar 7 april, men stödet tillämpas redan från 16 mars.

– Vi försöker bromsa smällen som coronaviruset har orsakat, säger Heidi Nousiainen.

Korttidsarbete

  • Korttidsarbete (kallades tidigare kortidspermittering) innebär att en arbetstagare kan gå ner i arbetstid med 20, 40 eller 60 procent men ändå få ut över 90 procent av sin lön. Exempelvis får du 7,5 procent mindre i lön när du minskar arbetstiden med 60 procent. Samtidigt minskar arbetsgivarens lönekostnader – staten går in och täcker upp.
  • Stödet söks av och betalas till arbetsgivaren och gäller från 16 mars och året ut. Det är Tillväxtverket som beslutar om vilka som ska få stöd.
  • I Sverige har det funnits ett system för stöd vid korttidsarbete vid synnerligen svåra konjunkturlägen sedan 2014. Men nu vill regeringen att stödet även ges till företag som drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter som inte kan förutses eller undvikas, exempelvis vid allvarliga pandemier.
  • Vision har tecknat centrala avtal med arbetsgivarorganisationerna Sobona, Fastigo, Almega Tjänsteföretagen, Almega Vårdföretagen, KFO för avtalet Hälsa, vård och omsorg och med Arbetsgivaralliansen branschkommittéerna Vård och Omsorg, Folkhögskola, Skola/Utbildning, TRIA, Ideella och idéburna organisationer samt Teologiska och Ekumeniska organisationer.