• Skyddsutrustning är bara en del av ett helt skyddskoncept, säger Veronica Magnusson, Vision.

Coronaviruset

Vision: "Skyddsutrustning inte allt"

14 maj 2020

Många som arbetar inom välfärden ropar efter skyddsutrustning för att minska smittspridning av covid-19. Men Visions förbundsordförande, Veronica Magnusson, menar att andra insatser kan vara minst lika viktiga.

Tre av fyra som hittills avlidit i covid-19 bodde på äldreboende eller hade hemtjänst, enligt Socialstyrelsens statistik. Trots det finns inga krav från myndigheterna på skyddsutrustning för personalen, så som det gör inom sjukvården.

Men fackförbundet Kommunal har varit tydligt: Vätskeavvisande munskydd och visir ska användas vid misstänkt eller konstaterad smitta, annars görs 6:6a-anmälan eller läggs skyddsstopp.

Förutom äldre är bland annat personer med kombinationer av funktionsnedsättningar en riskgrupp för coronaviruset. I gruppbostäder för funktionsnedsatta arbetar personal som är medlemmar i Vision. Men fackförbundets krav på just skyddsutrustning är inte lika uttalat som Kommunals.

Alt-textVeronica Magnusson. Foto: Stina Loman.– Vi ställer absolut krav på adekvat skyddsutrustning när det krävs, när risken för att bli smittad finns. Samtidigt är skyddsutrustningen bara en del i ett helt skyddskoncept, som vi riskerar att missa om vi bara fokuserar på skyddsutrustningen, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

"Avlägsna riskerna"

I skyddskonceptet ingår det som Veronica Magnusson kallar basfackligt arbete: En korrekt riskbedömning i varje situation som följs upp med rätt åtgärd vid rätt tidpunkt och med kunskap om hur det ska göras för att skydda personalen på bästa sätt.

– Första steget är att avlägsna riskerna, till exempel genom att plocka bort vissa arbetsmoment, om möjligt. Och bara för att det finns munskydd betyder det inte att det är det bästa skyddet i samtliga fall. Många chefer inom omsorgen vittnar om att det ofta är ännu viktigare med basala hygienrutiner. Men om det visar sig att skyddsutrustning krävs så ska det vara rätt typ och det ska garanteras att det finns.

Just äldreomsorgschefer, som ingår i Visions medlemskår, har på flera håll fått ta emot kritik från medarbetare om att skyddsutrustning saknas. Veronica Magnusson menar att cheferna inte alla gånger fått tillräckliga förutsättningar av arbetsgivaren i form av stöd och resurser.

– Vi vet att chefer är oroliga för att deras medarbetare ska smittas, och de behöver bättre stöd. Men signalen är att tillgången på skyddsutrustning nu har kommit ifatt.