• Arbetsskadeförsäkringen måste omfatta offentliganställda som riskerar att smittas av covid-19, det kräver 14 fackförbund.

Coronaviruset

Fackens krav: Ersätt covid-19 som arbetsskada

14 april 2020

Offentliganställda som riskerar att smittas av covid-19 på jobbet måste omfattas av arbetsskadeförsäkringen och ersättas fullt ut om de blir sjuka. Det kräver 14 fackförbund i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd.

Medicinska sekreterare som tar emot och skriver in patienter, chefer i äldreomsorgen som rör sig bland brukarna och rycker in i den praktiska omsorgen, anställda på särskilda boenden för ensamkommande flyktingar.

– Vi har många medlemmar som nu gör stora insatser för att vårda coronasjuka och förhindra smittspridning – med risk för att själva bli smittade och sjuka, säger Linda Olausson, förbundsjurist på Vision.

Sannolikt får de då inte mer än den vanliga ersättningen vid sjukdom.

Det är nämligen mycket oklart om covid-19 omfattas av arbetsskadeförsäkringen, som reglerar vem som kan få ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet.

Helt ny situation

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) har visserligen lovat att den statliga delen av försäkringen, som betalas ut av Försäkringskassan, ska ändras så att covid-19 inkluderas. Den ger dock bara ersättning upp till 7,5 prisbasbelopp (se faktaruta).

Därutöver omfattas offentliganställda av en kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring via AFA som fyller upp till 100 procent av lönen. Här är dock grundregeln att skadan finns kvar efter 180 dagar.

– Man har inte velat att försäkringen ska gälla vanliga förkylningar och liknande. Coronapandemin är en helt ny situation som inte täcks av regelverken, säger Linda Olausson.

Från första dagen

Därför kräver nu Vision och 13 andra fackförbund i Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, att arbetsgivarna går med på att komplettera arbetsskadeförsäkringen så att anställda i kommuner, regioner och staten garanteras full ekonomisk kompensation från första dagen om de blir sjuka efter att ha smittats av covid-19 på jobbet.

Hur vet man att man har fått covid-19 på jobbet och inte någon annanstans?

– Det är inte meningsfullt att ställa krav på att man kan bevisa var man har fått smittan. Man får räkna med att de som jobbar i utsatta verksamheter utsätts för en stor risk, säger Linda Olausson.

Ska gälla retroaktivt

Facken vill att parterna snabbutreder frågan och att nya regler gäller retroaktivt.

– Medlemmar som går in i utsatta verksamheter ska känna sig trygga med att de inte själva måste stå för inkomstförlusten om de blir smittade och sjuka, säger Linda Olausson.

Arbetsskadeförsäkringen

Består av två delar som kompletterar varandra:

  • En lagstadgad via Försäkringskassan. Ersätter inkomstbortfall upp till 7,5 prisbasbelopp (totalt 354 750 kronor 2020).
  • En kollektivavtalad via AFA försäkring. Fyller upp till 100 procent av lönen, ger ersättning vid bestående men och ersättning till efterlevande vid dödsfall.