Det här med ­lagar och regler

4 december 2019

Historiskt har vi i Sverige gärna slagit oss för bröstet och konstaterat att här har vi ordning och reda, lagar och regler som ska följas.

Inte så sällan har vi förlöjligats för samma präktighet när man pratar om oss utomlands. Men det var ett tag sedan.

Nu hånas vi i stället för att vi är för naiva och godtrogna. I gängvåldet och skjutningarnas kölvatten tävlar politiker av alla kulörer om att propagera för hårdare straff och mer resurser till polisen. Och det är en sida av myntet.

Men vi måste också kunna prata om den andra sidan utan att bli beskyllda för att vara blåögda mjukisar. Nämligen den att klyftorna mellan fattiga och rika är för stora och att det krävs förebyggande arbete för att hindra att fler barn och unga dras in i kriminalitet och droger. Och för att göra det jobbet behövs satsningar på socialtjänst, vård och skola.
Åsa Plesner gick in i väggen, reste sig, grundade tankesmedjan Balans och började granska kommunbudgetar.

Nu åker hon runt i landet och föreläser om kommunal ekonomi och peppar välfärdsarbetare att säga ”Stopp, vad i helvete är det här!?” när budgeten blir för mager.

Läs Karin Lindgrens intervju med henne här.

Apropå lagar och regler så införs snart en ny EU-lag som säger att alla kommuner måste inrätta så kallade visselblåsarfunktioner. Vi har kartlagt hur det ser ut i dag. Ett tjugotal kommuner har funktionen men få blåser i pipan. Läs mer här.

Möt också Mircea, Vasile, Claudia, Lica, Manix, Sucevianca, Biti, Daniel och Felicia i Hässleholm. De är fattiga och snart förbjudna. Flera kommuner har infört tiggeriförbud och Hässleholm ska rösta om frågan.

Niklas Lindstedt och Lasse Nilsson har besökt tältläger och kommunhus.

Det här är sista numret för i år. Men vi finns också på webben och som e-tidning. Nu kan du välja hur du vill läsa din medlemstidning.