Trägen vinner

23 september 2019

Varken tummen upp eller tummen ner. Så kan man beskriva resultatet av årets lönerevision som är det sista året i det centrala avtalet som tecknades 2017.

Vilken kommun och/eller region ska ha skämskudden i år och vilka är vinnarna? Det avslöjar vi i vår under­sökning på sidorna 14–19.

Avtalsrörelsen som ska resultera i ett nytt centralt avtal 2020 har smugit igång men ännu finns inga officiella yrkanden att tycka till om. Men en sak är säker. Modellen med ett avtal utan angiven nivå, eller så kallat sifferlöst avtal, kommer att bestå. Trots kritik från många medlemmar och förtroendevalda, som fruktade noll i löneökningar, så har Vision och arbetsgivarna stått fast vid modellen med sifferlöst avtal. Och det visar sig nu att det verkar löna sig i längden.

Sedan 2015, det första sifferlösa året för Visions medlemmar i kommuner och regioner, har löneökningarna varit goda för de flesta yrkesgrupper. De senaste tre åren har lönerna ökat med nästan 10 procent i snitt. Det har visserligen tagit tid att få löneprocessen att sätta sig. Framför allt i regionerna har det varit segt. Där kommer också medicinska sekreterare och Visions andra grupper ganska långt ner på arbetsgivarnas prioriteringsstege. Men även här visar årets utfall ett genombrott.

Men svensk ekonomi sviktar nu och vad händer då? Det brukar bli kommunerna som får ta den största smällen vid lågkonjunkturer. Vi ser redan nu hur många glesbygdskommuner blöder ekonomiskt och där är inte heller löneökningarna något att skryta med. Hur ska ekvationen gå ihop. Behovet av fler händer i välfärden och fortsatt god löneutveckling samtidigt som pengarna tryter?

Regeringen har lovat att tillsätta en välfärdskommission för att stärka välfärden, som ska börja jobba under hösten. Hösten är här nu och det är hög tid att sätta igång.