• Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson.

Lön och villkor

Verktyg funkar dåligt

19 augusti 2019

Lönekartläggningar är ett ineffektivt verktyg för att minska orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport där man frågat arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Lönekartläggningar upplevs arbetskrävande samtidigt som de sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks.

– Riksrevisionens bedömning är därför att lagstiftningen bör ses över, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson håller med om att arbetet med lönekartläggningar kan vara krävande men anser att det ändå är viktigt att fortsätta jobba med att få bort osakliga löneskillnader.

– Jag har full förståelse för att många arbetsgivare tycker att det är krångligt och tar tid, den reaktionen möter vi även från fackligt håll ibland. Men vi kan inte sluta jobba mot orättvisa löner, även om löneskillnaderna är små är de viktiga att rätta till, säger hon.

Riksrevisionen föreslår nu att regeringen ska utreda om lagstiftningen kan förenklas så att lönekartläggningarna blir mindre betungande för arbetsgivarna och att reglerna för hur de ska göras bättre kan anpassas efter arbetsgivarnas storlek.

– Det är klart att metoderna kan utvecklas och där är vi öppna för förslag, säger Eva-­Lotta Nilsson.