Trender

”Svenska modellen i fara”

19 augusti 2019

Fackförbunden har stora utmaningar framför sig. Anställda med otrygga jobb och utlandsfödda är svårast att rekrytera som medlemmar.

Den fackliga organisationsgraden är på väg ner i Sverige. Och fortsätter utvecklingen i samma takt som de senaste två åren så är andelen organiserade arbetstagare nere i 63 procent år 2023.

Det visar sociologiprofessor Anders Kjellberg i rapporten Den svenska modellen i fara? (Arena Idé) som presenterades före sommaren.

Hans eget svar på titelns fråga är att än så länge klarar sig ordningen med förhandlingar och kollektivavtal som styrande för villkoren på svensk arbetsmarknad.

– Men om utvecklingen rullar på som nu och facken inte lyckas reparera den kan modellen komma i fara, säger han.

Det är framförallt LO-förbunden som förlorar i organisationsgrad, med en nedgång från 77 till 59 procent. För tjänstemannaförbunden i TCO och Saco är tappet mindre, från 77 till 72 procent.

Förhållanden han tycker att fackföreningsrörelsen behöver vara observant på är bland annat att allt fler har otrygga korttidsanställningar och att en växande andel utlandsfödda arbetstagare saknar facklig tradition från ursprungsländerna. Det är en stor utmaning för fackförbunden att få personer från dessa två grupper att bli medlemmar.

Som direkta hot mot den fackliga organisationsgraden ser han den pågående diskussionen om förändringar av LAS. Om den mynnar ut i försämrat anställningsskydd finns risken att fler blir rädda att kritisera arbetsgivaren och därför drar sig för att vara med i facket. Samma effekt kan ett större inslag av individuell lönesättning ha, menar Anders Kjellberg

– Eftersom det betyder att det gäller att hålla sig väl med arbetsgivaren, resonerar han.