Utveckling

Så styr du bilden av dig själv

19 augusti 2019

Hur skapar du förtroende för dig själv och vad du står för? ”Att bygga sitt personliga varumärke handlar inte om att skapa en yta, utan är en inre process där det du säger och det du gör måste stämma överens”, säger experten Isabel Runebjörk.

Varför äter du falukorv och makaroner till lunch? Var handlar du kläder? Till vilken välgörenhetsorganisation vill du skänka pengar?

Grunden för att bygga en berättelse om dig själv är att veta vem du är. Genom att ställa följdfrågan ”Varför?”  i enkla vardagssituationer kan du få syn på dina egna prioriteringar och värderingar. Även till synes banala val leder oftast vidare till viktig information. Väljer du falukorven för att den är godare än tofusalladen kanske du tycker att det är viktigare att njuta av maten än att vara hälsosam eller att äta klimatsmart. Väljer du den i stället för att den väcker barndomsminnen leder det kanske till värderingar som rör traditioner och familjekärlek.

Fråga varför

Jobbrelaterade liknande tankekedjor skulle kunna vara: Nu jobbade jag över igen. Varför då? För att jag ville göra ett bra jobb? Varför då? För att chefen blir glad? Varför är det viktigt? Är det för att få bekräftelse? För att du hoppas på bättre lön vid nästa förhandling eller för att du brinner för din arbetsuppgift? Eller rent av för att du är rädd för chefen? Vad det än är som driver dina val är det viktigt att bli medveten.

– Men autenticitet kräver mod. Det är otroligt mycket lättare att bara titta på vad folk vill ha, konstaterar Isabel Runebjörk som är kommunikationsstrateg, forskare och författare. Hon beskriver  byggandet av sitt personliga varumärke som ett livslångt arbete som står på två ben.

– Det första är en inre process där du tydliggör för dig själv vad du står för. Det andra är en yttre process där du synliggör dina val för andra. Hur kommunicerar du det du står för i handlingar, ord och yttre attribut?

Tyvärr gör många misstaget att börja med steg två, att forma en bild som de tror omgivningen vill ha, det vill säga att lära sig säga rätt saker i rätt sammanhang. Det kallar Isabel Runebjörk för Hollywood-modellen och menar att bilden blir motsägelsefull.

– Om det du säger inte stämmer överens med det du gör kommer du att uppfattas som en hycklare. Är du i stället sann mot dig själv kommer du att hamna i sammanhang där du kan göra mer nytta för andra och då förknippar folk dig med förtroende och ärlighet.

Jobbintervjun

Väl där kan du fundera på hur du kan synliggöra och anpassa det du står för i olika situationer. Ska du på anställningsintervju? Fundera då på hur du kan förmedla vad du ska säga, hur du ska agera och vad du ska ha på dig beroende på vem du har framför dig.

– Har du alltid tröja och jeans kanske du kan ha kavaj och jeans den här gången för att visa respekt, utan att för den skull känna att du är någon annan än dig själv, säger Isabel Runebjörk.

Hon påpekar att det inte går att styra någon annans uppfattning om dig själv, eftersom den kommer att variera utifrån olika personers värderingar och åsikter. Däremot går den att påverka genom att vara konsekvent i sitt handlande.

– Men du kan inte bygga ditt varumärke på att vara andra till lags. Vissa kommer att tycka att det du gör är positivt, eftersom det stämmer överens med det de själva tycker är positivt. I längden vinner du på att vara sann mot dig själv även om du i stunden känner dig lockad att ge folk det de efterfrågar.

Bygg berättelsen om vem du är

STEG 1: TYDLIGGÖR VEM DU ÄR

  • Lär känna dig själv! Ställ frågor i olika situationer och gå till botten med vad som driver dig att göra olika val. Var ärlig!
  • Forma tre kärnvärden utifrån dina svar som du inte kan kompromissa med utan att må dåligt.
  • Leta efter händelser i ditt liv som har påverkat dig hur du ser på dig själv och på världen. Ett avgörande ögonblick eller defining moment: Varför var det viktigt?
  • Formulera ett motto baserat på dina kärnvärden. Ex: Ärlighet varar längst. Meningen med livet är att ha kul eller Plikten framför allt.
  • Hitta din mission? Vad brinner du för? Vad vill du ge din omgivning? Till skillnad från vad du vill sälja till din omvärld – vilket inte kommer att skapa långsiktigt förtroende om det inte bygger på ett äkta engagemang.

STEG 2: SYNLIGGÖR VEM DU ÄR

  • När du tydliggjort för dig själv vad du står för är det dags att fundera på hur du ska kommunicera det till omgivningen.
  • Budskap: Oavsett situation måste det du säger stämma överens med ditt kärnvärde.
  • Handlingar: Hur ska du prioritera din tid? Dina pengar? Hur ska du behandla kollegor och medarbetare? När ska du hämta dina barn på dagis? Dina kärnvärden och ditt motto ska fungera som beslutsunderlag i alla situationer.
  • Yttre attribut. Hur ska du se ut för att visa vem du är och vad du står för? Kläder? Visitkort? Kontorsmöbler? Hur ska din digitala profil se ut? Vilka sidor ska du finnas på? Hur öppen vill du vara med ditt privatliv?

Tipsen är hämtade och förkortade från Isabel Runebjörks bok ”Ditt personliga varumärke – om retorik, värderingar och förtroende”.