• Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid.

Stress

Hämta, lämna, hinna, orka...

19 augusti 2019

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.

Idag är det vobb som gäller. Medan tre förkylda barn på två, fyra och fem och ett halvt år placerats framför en tecknad film på tv berättar Ernesto Garzón, kommunikatör på Stadsmuseet i Stockholm, hur det är att vara heltidsarbetande trebarnspappa.

– Det är en utmaning. Men det funkar hyfsat eftersom jag har en chef som är förstående. Jag jobbar till exempel hemifrån på kvällarna när barnen somnat, säger han.

Jag trivs bra på jobbet och tycker om både kolleger och arbetsuppgifter. Men det är slitigt att ­jobba heltid.

Jannika Gustafsson

Jobbar hemifrån i stället för vab

Han och sambon arbetar också oftast hemifrån, i stället för att vabba, när barnen är sjuka.

– Då är vi hemma båda två och kan hjälpas åt att ta hand om tre snuviga barn medan vi jobbar så mycket vi hinner under dagen. Sedan jobbar vi några timmar till när barnen somnat. Det blir win-win för arbetsgivaren och oss: jobbet blir gjort och vi förlorar inga pengar, säger han.

Det är ett pressat liv att vara förälder och att sköta ett jobb. Tre av fyra i Tidningen Visions granskning tycker att det är mycket eller ganska stressigt att få ihop kraven på jobbet med att ha barn. Exempelvis uppger mer än hälften att de inte får någon avlastning vid vab, jobbet blir liggande tills barnen är friska och man är tillbaka. Att arbetstider och tider på förskola och fritids inte går ihop är också ett vanligt problem. Det framgår av de cirka tusen frisvaren i undersökningen.

Men även långa pendlingstider och oförstående chefer försvårar. Men framför allt vittnar frisvaren om ett arbetsliv där det saknas luft i organisationerna och ett ständigt högt tempo på jobbet som följs av ett lika tajt schema i hemmet. ”Tiden räcker aldrig till. Mycket på jobbet, hämtar alltid sist på förskolan. Har jämt en klump i magen av dåligt samvete”, skriver till exempel en av de som svarat. För en del har den snabba takten fått allvarliga konsekvenser, ett antal personer skriver att de blivit utbrända på grund av de motstridiga kraven.

Inte råd att arbeta deltid

Många av dem som svarat skulle gärna vilja gå ner på deltid, men kan inte av ekonomiska skäl. En av dem är Jannika Gustafsson som är administratör på socialkontoret i Örebro och mamma till två barn på två och åtta år. Hon berättar om en späckad vardag. Hon skulle gärna arbeta deltid för att kunna gå hem lite tidigare, men det har hon inte råd med.

– Jag trivs bra på jobbet och tycker om både kolleger och arbetsuppgifter. Men det är slitigt att jobba heltid. Det är stressigt varje dag och svårt att hinna till förskola och skola på morgonen. Dagen går i ett. Jag försöker äta snabbt på lunchen för att inte blir alltför sen att hämta, men det blir ofta långa dagar, säger hon.

Jag trivs bra på jobbet och tycker om både kolleger och arbetsuppgifter. Men det är slitigt att ­jobba heltid.

Jannika Gustafsson

Undersökningen visar också att flextid är den förmån som underlättar mest för att få ihop livet med barn och jobb. Näst mest populärt är att jobba hemifrån, tätt följt av möjlighet att jobba deltid. Men bland dem som svarat att de gått ner på deltid för att få mer tid med barnen svarar majoriteten att mängden arbetsuppgifter inte minskat lika mycket som arbetstiden. Av frisvaren framgår också att det ofta förekommer att man först gått ner på deltid och sedan upp igen när man upptäckt att man förväntas utföra lika mycket jobb som tidigare fast på kortare tid och till lägre lön.

"Skapa större flexibilitet"

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson tycker inte att man ska vara tvungen att jobba deltid för att att klara vardagen som förälder.

– Min utgångspunkt är att man inte ska behöva gå ner på deltid för att klara att hantera kraven i yrkeslivet med föräldrarollen. När någon vill arbeta deltid bör arbetsgivaren fråga vad som kan göras för att underlätta för hen att jobba heltid. Det kan handla om att skapa större flexibilitet kring arbetstiderna och att ha en dialog i arbetsgruppen kring de här frågorna, säger hon.

Att hela 75 procent tycker att det är mycket eller ganska stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder kommenterar hon så här:

– Det är en alldeles för hög siffra. Vi behöver ha ett arbetsliv där heltidsarbete går att kombinera med föräldraskap. Jag ser det som en allvarlig signal till fack och arbetsgivare.

Vad kan Vision som facklig organisation göra för att underlätta för föräldrar?

– Vi ser att vi kommer att behöva göra mer i arbetstidsfrågan och att vi behöver titta på olika lösningar där man förfogar över sin arbetstid mer. Det ska vara okej att både lämna och hämta på förskolan och att jobba heltid. Vi behöver se över lösningar som gör det möjligt.

Mer flexibilitet är alltså det som ska få föräldrar att kunna släppa ner axlarna och skippa bettskenan. På arbetsgivarsidan är man i princip av samma uppfattning: heltidsarbete är att föredra och för att det ska bli möjligt måste arbetslivet bli mer flexibelt.

– I den mån verksamheten tillåter kan man exempelvis uppmuntra anställda att jobba hemifrån. Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering under och efter föräldraledigheten är också viktigt. En föräldrapolicy bör finnas på arbetsplatsen, säger Charlotta Undén, förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting, och fortsätter:

– I framtiden behöver vi fler som arbetar inom välfärdssektorn och att alla arbetar heltid är en del av lösningen på den rekryteringsutmaning vi står inför i kommuner och regioner. En förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna göra det är att man delar på ansvaret för barn och hem. Men sedan är det också viktigt för individens privatekonomi att jobba heltid, inte minst för att kunna vara ekonomiskt oberoende och få en bra pension, säger hon.

Värdefullt med flexibilitet

Att flexibilitet är betydelsefullt för att få vardagen att rulla på är något som kommunikatören Ernesto Garzón skriver under på. Att få livet att fungera med ett jobb och tre barn i förskoleåldern menar han också är något som lärt honom saker som kan vara till nytta i yrkeslivet.

– Det är en positiv erfarenhet som jag tycker att man ska lyfta fram. Därför har jag skrivit in i mitt cv att jag är pappa till tre barn.  

citat ur undersökningen

  • ”Svårt släppa jobbet hemma och svårt släppa ’hemmet’ på jobbet.”
  • ”Flextid är guld värt!”
  • ”Det är hela tiden en stress, ’skynda er att äta för ni ska hinna göra läxan och duscha innan ni ska gå och lägga er’.”
  • ”Vab är aldrig populärt. Har fått suckar och kommentarer både från kolleger och chefen.”
  • ”Jag har gått ner i tid, men har fortfarande arbetsuppgifter för en heltid.”
  • ”Det är aldrig något tjafs eller sura miner för att jag måste gå för att hämta barnen eller för att jag inte åker på kurser eller utbildningar som kräver övernattning.”

 

Arbetsgivare ska underlätta

Arbetsgivare ska underlätta för medarbetarna att förena arbete med föräldraskap. Det kan till exempel ske genom att möten läggs på tider som fungerar för den som måste lämna och hämta på förskolan eller genom att låta föräldrar jobba hemifrån vid behov om verksamheten tillåter det. Ett annat sätt att underlätta är att lägga konferenser och personaldagar så att medarbetare som behöver vara med sina barn på kvällar och helger kan åka hem på kvällen och komma tillbaka nästa dag.

Källa: Diskrimineringsombudsmannens, DO, guide till aktiva åtgärder mot diskriminering.