Fler väljer gigandet

3 juni 2019

När jag växte upp var vägen in till arbetsmarknaden lång. Även om jag tidigt försökte skaffa mig erfarenhet genom föreningsliv, praktik och volontärjobb blev jag aldrig kallad till intervjuer för jobben jag sökte.

 Men genom de första uppdragen – gigs – fick jag chansen att visa vad jag gick för, fylla på projektportfolion, bredda mitt nätverk och jobba utifrån egna villkor.

 Jag blev så etablerad att jag snart fick erbjudanden om att låta gigsen övergå till fasta längre anställningar, men då var jag inte längre intresserad. Jag hade fått försmak för vad ett frilansliv innebar vad gäller friheten att kunna jobba när, med vem och vilka uppdrag som man vill. Hur skulle en anställning kunna konkurrera med det?

Och vi är fler och fler som väljer att tacka nej till anställningar till förmån för gigandet, en ekonomi som växer explosionsartat. En tredjedel av amerikanska arbetskraften är i dag i gig-ekonomin, år 2027 förväntas den siffran öka till över 50 procent, vilket i antal är 57 miljoner personer. I Sverige utgör gigarna cirka 20 procent av arbetsstyrkan, enligt SEB.

"Gigandet innebär stora risker för individen, och det är kanske där som arbetsmarknaden kan locka tillbaka talangerna".

Siduri Poli

Hur kan någon arbetsgivare konkurrera med frilanslivet? Kanske handlar det om att förstå vilka good stuff som gigare tackar nej till. Som gigare är du egentligen helt utlämnad till ödet där man inte har tryggheten och rättigheterna som kommer med en anställning.

Försäkringskassan jiddrar när man blir sjuk, a-kassan bråkar när man är mellan jobb och du har inget skyddsnät som räddar hushållskassan i lågsäsong när man inte har 100 procent beläggning. Gigandet innebär stora risker för individen, och det är kanske där som arbetsmarknaden kan locka tillbaka talangerna.

För att organisationer ska fortsätta att vara relevanta i framtiden är talanger, tillsammans med en hel del andra ingredienser såsom värderingar, innovationskraft och ledarskap, otroligt viktiga. Vill man överleva behöver man förstå incitamenten för att få in de bästa.

Det kan handla till exempel om att erbjuda mer frihet och flexibilitet, ett jobb där man jobbar resultatbaserat snarare än antal-timmar-i-veckan, föreslå delägarskap, optioner eller bonusar för gigarna som drivs av just det. Och här har offentlig sektor en stor möjlighet genom att hitta den stora meningen med att jobba med samhällsförbättring och serva medmänniskor.

Siduri Poli

Siduri Poli är medgrundare till en av Sveriges största entreprenörshubbar Changers Hub, med syfte att demokratisera framgång.