• Statistiken tyder på att män oftare än kvinnor får del av den kvalificerade och kostsamma vården, konstaterar Anna Kullberg.

Jämställdhet

Vad är jämställd vård?

2 mars 2019

Hallå där, Anna Kullberg jämställdhetsstrateg på enheten för social hållbarhet i Region Stockholm.

– Att resurser och behandlingar fördelas på ett jämställt och rättvist sätt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Vård ska ges utifrån behov, men ibland handlar det om tolkningar av hur behoven ser ut. Då har det visat sig att män i större utsträckning än kvinnor får del av den kvalificerade och kostsamma vården.

– Det sker förmodligen på ett omedvetet sätt. Få vill medvetet diskriminera kvinnor, men det verkar som att vården tar mäns besvär på större allvar. Därför är det viktigt att försöka ta reda på vad ojämställdheten beror på. 

Har du något exempel?

– Statistik visar till exempel att män får mer intensivvård för samma åkomma och att mäns behandling av diabetes typ 2 kostar mer än kvinnornas. Utifrån det kan man inte slå fast att vården är ojämställd eftersom varje patient får en individuell bedömning. Men här finns ett mönster som säger att kvinnor ofta drar det kortaste strået. Då måste vi fundera på om vi har normer som systematiskt missgynnar kvinnor.

Har ni sådana normer?

– Ja, statistiskt sett har vi det.

Hur arbetar ni för att få bukt med orättvisorna?

– Mitt perspektiv är övergripande, jag är sällan ute på enskilda vårdcentraler. Min uppgift är att se till att det finns tydliga uppdrag kring styrning, ledning och uppföljning så att förvaltningarna och bolagen kan driva jämställdhetsarbetet utifrån de behov som finns. 

Någon satsning som är värd att lyfta fram?

– Undersökningar visar att kvinnor är mer otrygga än män i kollektivtrafiken. Därför har trafikförvaltningen ökat antalet trygghetsvärdar i tunnelbanan och skapat ett särskilt telefonnummer som man kan ringa om det känns otryggt.

När kommer all verksamhet i Region Stockholm vara jämställd?

– Det är omöjligt att svara på och kanske en utopi. Men bara under senare år har vi sett en ökad medvetenhet. Förvaltningarna och sjukhusen jobbar mer systematiskt och försöker få in jämställdhetstänket. Det går sakta, men vi har påbörjat en resa.

Anna Kullberg

Titel: Jämställdhetsstrateg på enheten för social hållbarhet.
Arbetsuppgift: Att se till att vården, kollektivtrafiken, kulturen och regionplaneringen bedrivs utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetsplats: Ledningskontoret i Region Stockholm.
Ålder: 61 år.
Intressen: ”Har börjat få barnbarn, så de har blivit en viktig del av mitt liv.”

Två satsningar som får tummen upp

  • Om du färdas i kollektivtrafiken i Stockholm kan det vara bra att lägga in Trygghetsnumret 020-120 25 25 i mobilen. ”Numret sänker tröskeln för att be om hjälp”, säger Anna Kullberg.
  • Amelmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm är landets första specialiserade mottagning för könsstympade kvinnor. ”Den vanliga vården saknar tillräcklig kunskap om den här målgruppen”, säger Anna Kullberg.