• Trötthet är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning.

Hälsa

Trötthet viktig varning

21 januari 2019

Att känna sig onaturligt trött kan vara en viktig varningssignal på ohälsa. Nya siffror från Arbetsmiljöverket visar att det har blivit vanligare.

Nästan var tredje av drygt fem miljoner sysselsatta i Sverige har haft besvär på grund av jobbet de senaste 12 månaderna. Det motsvarar 1,4 miljoner personer. För hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken (anges av 65 procent) och trötthet är det vanligaste symtomet (anges av 75 procent). Det visar rapporten Arbetsorsakade besvär 2018 från Arbetsmiljöverket.

Trötthet av jobbet kan låta trivialt men enligt professor Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, är det en varningssignal som bör tas på stort allvar.

– Trötthet är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Stress orsakar sömnstörningar som i sin tur leder till trötthet. Det är ett tecken på obalans och att man kan vara på väg in i utbrändhet, säger han.

Torbjörn Åkerstedt är inte förvånad över att så många anger att de känner sig trötta på grund av jobbet.

– Det har vi vetat länge men problem med trötthet har underskattats tidigare. Det är bra att det uppmärksammas nu, säger han.

Undersökningen visar att trötthet på grund av jobbet är vanligare bland kvinnor än män och högutbildade är mest drabbade. Särskilt utsatta yrken är läkare, lärare samt utredare, planerare och organisationsutvecklare.