Litteratur

Spana in dina känslor på arbetet

21 januari 2019

Vad gör dig ledsen, arg eller skamsen på jobbet? Tänk igenom vad som triggar dig och hur du reagerar. Genom att känna igen kroppens signaler blir du bättre på att hantera svåra situationer.

Går du ofta igång på jobbet, kanske vissa känslor återkommer ofta, du blir irriterad eller arg på kollegerna, eller känner dig misslyckad?

Då kan det var läge att bli en känslospanare, vi har nämligen inte alltid så bra känslokoll. Ibland har vi byggt vår bild av oss själva och andra på jobbet på felaktigt kodade känslor.

– Vi lever i ett förnuftssamhälle och har lätt att koppla bort känslorna som informationskanal. Vi kanske tycker vi är svaga som reagerar känslomässigt på jobbet. Så i stället för att undersöka vad vi känner trycker vi undan våra reaktioner eller fastnar i andra känslor, säger Hanna Sahlin, psykolog som med psykologen Elizabeth Malmquist skrivit boken Känslor som kraft och hinder.

Tänk dig exempelvis att du har gett allt i det senaste projektet och plötsligt hör du din kollega ta åt sig äran, chefen nickar nöjt. Den primära känslan här är förmodligen ledsenhet, och besvikelse.

– Men vi trycker bort ledsenheten eftersom vi upplever det som en känsla som gör oss sårbara, i stället lägger vi på ilska, en försvarskänsla. Ofta omedvetet. Vi tänker att ”det är typiskt att vår kollega ska ta åt sig äran av andras jobb”.

Eller, beroende på vad vi har för strategier, så lägger vi på känslor som skam, vilket gör att vi förminskar vår egen insats, tycker att det vi gjorde inte var så bra.

De där känslorna, ilska och skam är två vanliga sekundära känslor. Och de sätter igång ytterligare tankar och beteenden som tar oss bort från den första känslan, att vi blev ledsna. Så vi lägger ner massa energi på att antingen tänka att de andra är dumma eller att vi är ­dåliga. Det skapar en negativ spiral och till slut blir vi allmänt misstänksamma mot våra kolleger, eller trycker allt snabbare ner oss själva.

Så. Gör tvärtom. Bli känslolyssnare, syna känslorna och okeja dem.

Och, understryker Hanna Sahlin, det är inget fel på att känna sig arg, ledsen, eller känna skam, det viktiga är vad vi gör när vi känner dessa känslor. Att reagera direkt utifrån känslan, utan att först göra en analys av situationen kan bli kontraproduktivt i stället för funktionellt.

– Det är bättre att konstatera att nu känner jag mig arg eller ledsen och okeja den känslan, se att den där situationen blev inte bra för mig. Och sedan, i nästa steg, fundera på hur jag kan agera. Kanske behöver jag prata med chefen, kanske är det enklare att mejla. Vi kan bestämma hur vi ska agera istället för att vi bara automatiskt reagerar.

Så när du upplever en känsla i kroppen, fundera på hur den känns. Säg till dig själv att ”jag blev ledsen när chefen inte uppmärksammade min arbetsinsats.” Efter det kan man reda ut vad som verkligen hände. Se det som att du nu har fått viktig information om dig själv. Du märker att du är en person som behöver och mår bra av rimlig uppmärksamhet för din insats. Nästa steg blir att fundera på vad du ska göra.

– Då agerar du funktionellt. Det gör att du får ett helt annat resultat där du lär dig något om dig själv och vad du kan göra för att ändra saker du inte trivs med.

Fakta

Så blir du en ­känslolyssnare

  • Känslorna märks först i kroppen så lär känna din kropps signaler. Känslor kan kännas lite olika, ilska kan kännas som en spänning i bröstet, eller i käkarna, rädsla kan kännas som hugg i bröstet eller bränna i magen, ledsenhet känns mer tung, en känsla av kraftlöshet.
  • Stanna upp. Lägg märke till vad som händer i kroppen, var det känns, och sätt namn på det som händer. Bekräfta att du känner som du gör och fundera på hur du kan förstå att du känner det du känner, exempelvis när min chef inte ger mig rimlig bekräftelse blir jag ledsen.
  • Träna dig på att stå ut med känslan utan att försöka bli av med den. Se om det går att göra plats för den. Att det är okej att känna som du känner.

Var förberedd på dina känslotriggers

  • Tänk tillbaka på den senaste veckan. Vilka känslor tycker du att du har lite för ofta. Vilka situationer eller personer triggas du av? Kanske blir du ofta ledsen eller rädd när du samtalat med din chef, känner att hen inte lyssnar på dig.
  • Acceptera känslan att du känner dig ledsen, och okeja också din upplevelse av att din chef tar mycket plats och avbryter dig. Förbered dig sedan mentalt innan du nästa gång behöver ha ett samtal med din chef, ta några djupa andetag förbered dig för att rädslan kommer att komma. Försök låta den vara där, den säger dig att detta är en svår situation för dig. Hjärnan gillar att veta vad som kommer att hända och det är därför bra att förbereda sig lite innan.
  • Påminn dig själv att du faktiskt inte behöver gilla att samtala med din chef och det är okej att du inte är ditt bästa du just då. Då gör ditt bästa, och det räcker.

”Känslor som kraft eller hinder – en handbok i känsloreglering” kommer ut den 26 november 2018. (Natur och kultur)