Hälsa

Kolleger kan rädda liv

21 januari 2019

Arbetskamraternas engagemang kan vara viktigt för att förhindra självmord. Till exempel genom att våga fråga hur en pressad kollega mår.

Mellan 1 200 och 1 300 personer om året begår självmord. Ungefär hälften av dem är i arbetsför ålder. Nu visar en ny internationell kunskapsöversikt om arbetets betydelse för självmord att chefer och arbetskamrater kan göra mycket för att förhindra att en kollega tar sitt liv.

Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, säger att vi i Sverige kan testa saker som visat sig vara framgångsrika i andra länder.

– Det är många gånger enkla saker man har gjort, kanske en halv dags utbildning för alla på arbetsplatsen och sedan en dags utbildning för arbetsledare. Där kan man sträva efter att tidigt upptäcka de här människorna och vilka positiva faktorer man kan skapa för att förebygga självmord. 

Att prata om självmord är fortfarande tabubelagt. Men om någon på jobbet mår psykiskt dåligt är det bra om kolleger vågar fråga hur personen mår och uppmanar dem att söka professionell hjälp. Bengt Järvholm säger att arbetsplatsen är särskilt viktig eftersom förloppet kan vara snabbt.

– Då måste de upptäckas på jobbet och då kan en bra miljö kanske förhindra att de gör det där sista, tar sitt eget liv, säger Bengt Järvholm.

Självmord är vanligare bland män än bland kvinnor och risken är större i grupper som har låg utbildning än de med högre utbildning. Totalt sett har arbetsmiljön liten betydelse när det gäller självmord. Det som är avgörande är den enskilda personens psykiska hälsa.