Jämställdhet

Lönsamt inkludera alla

24 september 2018

Kunskaperna om transpersoners situation är låg på många arbetsplatser och därför kan det vara svårt att vara inkluderande när man rekryterar.

En sak som få tänker på är att personer som har bytt juridiskt kön kan ha problem att få ut aktuella betyg och intyg eftersom personnumret inte stämmer med könet.

Men Lukas Romson, jämlikhetskonsult och transexpert på Rätt Olika, säger att det lönar sig för alla att arbetsplatsen är inkluderande, inte bara för den som söker jobb.

– Arbetsgivare riskerar att missa talanger och kompetent personal om man utesluter vissa grupper, i det här fallet transpersoner, redan vid rekryteringen. En topptalang med rätt utbildning kan välja jobb. Om arbetsgivaren inte bryr sig om att försöka inkludera personen väljer den helt enkelt en annan arbetsplats.

Lukas Romson säger att transpersoners ­erfarenheter dessutom är värdefulla för företag och organisationer som levererar tjänster och produkter till kunder och brukare.

–Vet arbetsgivaren inte vad transpersoner gillar eller behöver kan man inte sälja produkter eller ge bra service till dem heller.

En arbetsgivare som inkluderar transpersoner har större möjligheter att få in bättre kompetens. Men visar organisationen att man inte är öppen för alla riskerar man att förlora mer än bara transpersonernas erfarenhet och kompetens.

–Allt fler är intresserade av och engagerade i mänskliga rättigheter och rättvisefrågor. Men ser man att en arbetsgivare klantar sig i hbtq-frågor kan det leda till badwill och att folk väljer någon annan när man söker jobb eller köper varor och tjänster, säger Lukas Romson.      

Så rekryterar du transinklusivt

  •  Annonsering. Annonsera offentligt och så brett som möjligt. Annonsen ska vara fri från normativt språkbruk som tyder på att organisationen tänker att det bara finns kvinnor och män och inget annat.
  • Formulär för ansökan. Utformas så att även ickebinära personer kan svara. Jag är: man, kvinna, annat. Be inte om foto. Transpersoner har oftare än andra ett avvikande utseende som kan uppfattas som udda och därför väljas bort.
  • Intervju. Respektera den sökandes önskemål om förnamn och pronomen oavsett utseende och juridiskt kön. Frågor om personens transidentitet hör inte hemma i samtalet. Se till att det finns könsneutrala toaletter i närheten av intervjulokalen.

Regeringen vill förenkla könsbyte

  • Det ska bli lättare att byta juridisk kön i Sverige. Det anser regeringen som vill dela upp den nuvarande lagen i två delar, en juridisk och en medicinsk del. I dag krävs att man påbörjar en medicinsk behandling innan man få byta kön i folkbokföringen vilket inte alla transpersoner vill göra. Det ska inte behövas i den nya lagen.

Så bemöter du en kollega som just kommit ut som transperson på jobbet

1) Använd det namn och pronomen som personen föredrar. Vet du inte vilket så fråga. Hen ska också vara tillåtet att använda. Hjälp till att kolla så att det även står rätt i telefonlistor, kallelser och liknande.

2) Respektera integritet och sekretess. Att personen kommit ut på din avdelning behöver inte innebära att hen har kommit ut överallt. Sprid inte information om du inte är säker på att den ska föras vidare.

3) Sprid inte rykten, skvaller eller andra negativa saker och säg ifrån om någon annan på arbetsplatsen gör det. Gör inte personen till en ambassadör för transfrågor. Hen inte är anställd som transperson utan för sina yrkeskvalifikationer.

4) Ställ aldrig för privata frågor, särskilt inte om kroppen, exempelvis har du opererat dig? Andra olämpliga frågor är till exempel, hur reagerade din partner när du kom ut eller vad kallar dina barn dig nu?

5) Visa förståelse och hänsyn för en person som just kommit ut. Det kan vara en stressig och jobbig period. Men överdriv inte.

Läs även: