Lön och villkor

Kräver bättre koll

13 augusti 2018

Vision i Göteborg vill ha en särskild instans som kontrollerar kvaliteten på lönekartläggningar.

Alla arbetsgivare måste göra lönekartläggningar varje år för att kontrollera att det inte finns orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män. Förutom kartläggningen ska arbetsgivaren också analysera och åtgärda löneskillnaderna som kommit fram. Arbetsgivare med minst tio anställda ska också dokumentera kartläggningen. Den ska innehålla vilka lönejusteringar och andra åtgärder som ska göras samt en tidsplan och en kostnadsberäkning.

Sonia Koppen, Visions ordförande i Göteborgsavdelningen, har skrivit en motion där hon vill att förbundet ska verka för att en kontrollfunktion som kan kontrollera att kvaliteten på lönekartläggningarna införs. Hon tycker inte att diskrimineringslagen och de granskningar som Diskrimineringsombudsmannen, DO, gör räcker. Om det lokala facket inte kommer överens med arbetsgivaren om vad som ska ingå i lönekartläggningen betyder det att man i praktiken inte har någon möjlighet att påverka om man är missnöjd.

– DO kontrollerar bara om det finns en lönekartläggning men ställer inga krav på kvaliteten. En fristående instans skulle kunna ställa krav på arbetsgivarna och leda till en snabbare process om kartläggningen inte håller måttet, säger Sonia Koppen.

Sonia Koppen tycker att det är extra viktigt för Vision att verka för bra lönekartläggningar eftersom strukturella och osakliga löneskillnader drabbar både kvinnor och män i kvinnodominerade yrken som är vanliga i kommuner och landsting där många medlemmar arbetar.