Arbetsmiljö

Lär dig fajtas mot härskarna

23 februari 2018

Känner du dig dum efter ett möte? Eller får du kritik på jobbet hur du än gör? Då kanske du är utsatt för härskartekniker. ”Du är inte ensam”, säger Sara Berg som skrivit en bok om härskartekniker tillsammans med Rebecka Bohlin.

Härskartekniker handlar om makt och om hur man använder sin makt för att sparka nedåt. Teorin utvecklades av den norska socialpsykologen Berit Ås på 1960-talet. Hon var aktiv politiker och märkte att kvinnorna tystnade i det politiska samtalet. Varför?

– Genom att dra bak stolen och betrakta spelet i mötesrummet kunde hon se hur männen började prassla med papper eller gå på toaletten när ­kvinnorna fick ordet, berättar Sara Berg.

Männens förhållningssätt ledde till att kvinnorna tystnade, antog att de hade gjort en dålig presentation eller att de inte var tillräckligt pålästa. Berit Ås identifierade fem härskartekniker som håller än i dag: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam.

– Det var praktiskt eftersom det är samma antal som handens fingrar. När kvinnorna blev uppmärksamma på någon av de fem härskarteknikerna kunde de stötta varandra genom att visa upp rätt antal fingrar, fortsätter Sara Berg, som skrivit Fem ­härskartekniker: femtio motståndsstrategier tillsammans med Rebecka Bohlin.

Ett viktigt syfte med boken är att presentera motståndsstrategier och att visa att det finns sätt att gemensamt möta härskarteknikerna. Genom att synliggöra problemet, genom att stötta varandra och genom att ta hjälp av facket.

– Ensam är inte stark. Det finns en fara i att se till individuella lösningar när det i stället kanske handlar om strukturer som inte är hållbara och hela arbetsmiljön är berörd.

Den vanligaste reaktionen när man möts av en härskarteknik där man känner sig förlöjligad eller tillintetgjord, är tystnad. Oftast önskar man att man just då hade kommit på ett dräpande svar eller vågat kritisera vad som händer.

– Men det går att konfrontera även i efterhand , säger Sara Berg. Man kan återkomma dagen efter, eller veckan efter, och säga ”Det som hände igår var inte okej”. Det går också att skriva ett mejl, ta upp det med personalansvarig eller med facket.

Det viktiga är att man säger något. Både för sin egen skull och för andras. Kanske är personen inte medveten om att man använder härskartekniker. Kanske finns det andra som sitter i samma båt som man kan ta stöd av.

Som betraktare finns det också mycket att göra.

– Säg ifrån om du hör ett skämt på någon annans bekostnad och om någon blir osynliggjord kan man fysiskt vända sig mot personen för att markera. Man kan också förtydliga ”Jag tror att det var Karin som förde fram det här förslaget först” om det är fel person som belönas.

Men när är det en härskarteknik och inte bara någon som är otrevlig eller har dålig koll?

– Det är naturligtvis svårt att kategorisera. Det är inte fel att vara tystlåten eller pratsam. Inte heller att skämta med varandra. Härskartekniker är ett mönster där några tar plats på bekostnad av andra eller där någon förlöjligas eller förminskas oavsett vad de gör. Det här är ju inte heller något vi blir färdiga med utan ett samtal som ständigt behöver föras på våra arbetsplatser.

Fem härskartekniker och hur du möter dem

1. OSYNLIGGÖRANDE
När någon förminskas och inte får
respons eller när någon tar åt sig äran av någon annans förslag eller forskning.

Motståndsstrategi:

 •  Referera till den som först kom med förslaget. Vänd dig mot den som blir osynliggjord.
 •  Kom du inte på rätt svar i stunden? Tänk igenom och återkom senare.
 • Se över saker som hur ni är placerade vid bordet. Syns och hörs alla? Kanske behöver du be om kartläggning av arbetsmiljön.

2. FÖRLÖJLIGANDE
När det någon säger blir föremål för löjeväckande skämt.

Motståndsstrategi:

 • Ställ motfrågar: Vad sa du? Vad menar du med det? Du får tid att reagera och den som uttryckt sig klumpigt får en chans att reflektera.
 • Svara: ”Så säger du inte till mig.”
 • Återför fokus till sakfrågan. ”Nu pratar vi om det här.”

3. UNDANHÅLLANDE  AV INFORMATION
Att inte få nödvändigt information eller exkluderas från ”spontana” möten.

Motståndsstrategi:

 • Begär time-out och påpeka att du inte har tillräcklig information.
 • Ifrågasätt informella grupper, där beslut fattas i förväg. Poängtera att ”den här frågan behöver lyftas igen eftersom inte alla har fått information”.

4. DUBBELBESTRAFFNING
När inget du gör duger. Hur du än gör så tolkas ditt beteende negativt.

Motståndsstrategi:

 • Kräv tydligare ramar och exempel på din arbetsbeskrivning. Funkar det inte vänd dig till facket.
 • Stå upp för din yrkeskunskap och din bedömning.
 • Bolla med andra i liknande situation.

5. PÅFÖRANDE AV SKULD OCH SKAM
När offret får skulden. ”Du överreagerar”. Eller när du inte får tillräckliga resurser och därför skäms för att inte ha gjort ett bra jobb.

Motståndsstrategi:

 • Lägg skulden där den hör hemma. Kanske får du skulden för att ha tagit upp ett problem?
 • Fastställ vad som är rimligt. Kolla med arbetsmiljölagen.
 • Prata med kollegor eller med facket.

Fotonot: Exemplen är kortade och bearbetade ur boken: Fem härskartekniker: femtio motståndsstrategier.