Utveckling

Nå målet utan att gå i fällan

19 januari 2018

Har du satt upp nya mål för 2018? Eller är det kanske bara önskemål? Motivation, tidsram och tydlighet är några saker som krävs för att du ska nå dina mål.

– De flesta nyårslöften är brutna redan första februari, säger Antoni Lacinai.

Han har skrivit en bok om hur man når sina mål och konstaterar att största problemet med nyårslöften är att de oftast inte är mål utan mer allmänna önskningar: ”Jag borde…”eller ”Det vore bra om…”.

– För att du ska uppnå ditt mål måste det vara helt glasklart vad du ska göra. Vaga formuleringar som ”jag ska bli mer effektiv på jobbet” måste brytas ned i konkreta delmål där du vet hur du ska börja och när du har lyckats.

Nyårslöften handlar ofta om att bryta en vana vilket gör att de blir extra svåra att hålla. En hjälp kan vara om-då-metoden.

– Om jag går till skafferiet eller öppnar cigarettpaketet. Då ska jag i stället gå till fruktskålen eller ta en promenad. Det är lättare att vara konsekvent om man i förväg har tänkt ut hur man ska agera, tipsar Antoni Lacini.

Första steget när du sätter ett mål är att bestämma dig. Hur viktigt är det här målet på en skala från ett till tio? Hamnar du under sju är du helt enkelt inte tillräckligt motiverad.

– Du måste själv vilja gå från nuläge till nyläge för att det ska bli en förändring och om du vill öka din prestation ska du spänna bågen hårt. Å andra sidan är det en balans. Om målet känns helt omöjligt finns risk att du ger upp.

När du väl satt upp ett mål som är attraktivt, tydligt och har en tidsram, ska du använda det som ett filter för alla andra aktiviteter och beslut. Hjälper de dig att nå ditt mål, eller inte? Vill du göra en jorden-runt-resa? Ja, då kanske du inte har råd att gå på bio.

– Möjligheten att nå våra mål är motivation minus motstånd. Hur mycket vill jag i förhållande till hur mycket jag får anstränga mig? Räkna med att stöta på hinder. Det sägs att Thomas Edison försökte tusen gånger innan han lyckades uppfinna glödlampan. Om vi hade gett upp så snart vi stött på problem hade vi inte ens lärt oss att gå utan fortsatt krypa, säger Antoni Lacinai.

Ett sätt att komma vidare när det känns trögt är att fokusera på effekten. Du kanske inte kan springa maraton om du skadar hälsenan, men om målet egentligen är att få bättre kondition finns andra sätt.

– Men det finns också mål som inte är nåbara och ibland kan man behöva ta hjälp, av en kollega, vän eller coach, för att hitta nya vägar om man har kört fast.

På jobbet kan orsaken till att vi inte når uppsatta mål vara att de egentligen är ledningens mål som vi inte själva riktigt tror på. Nyckeln för att nå mål är att involvera utförarna så mycket som möjligt menar Antoni Lacinai.

– De vet ofta bäst hur man kan effektivisera eller förbättra arbetsuppgifter. Kollektiva mål som alla är med på kan ge en rejäl skjuts till hela teamet och öka arbetsglädje och motivation.

För såväl individuella som gemensamma mål är det bra att visualisera fortsätter han. Föreställ dig hur det blir det när du har lyckats. Vad gör du? Vad händer runt omkring dig? Men viktigast av allt är att ha kul på vägen så att vi inte blir så målfokuserade att vi blir hänsynslösa.

– Glada människor presterar bättre. Ha kul ihop, dröm ihop, fira ihop. Du blir inte glad av framgång men du når lättare framgång om du är glad.

OLIKA SLAGS MÅL

För att nå mål kan det vara bra att veta vilka slags mål det är. Ibland behöver du se på samma mål med olika fokus.

  • Resultatmål handlar om vad du vill uppnå: Jag vill vinna loppet, jag vill bli marknadschef om två år. Problem med resultatmål är att de ofta ligger utanför din kontroll.
  • Prestationsmål handlar ofta om hur vi ska göra för att nå resultatmålet: ”Jag ska träna fyra pass i veckan.”, ”Jag ska studera fem föredragshållare och lista deras beteende.”
  • Identitetsmål svarar på frågan: Vilka vill vi vara? Vad är viktigt för oss? Vilka värderingar har vi? Vilket önskvärt beteende matchar våra värderingar?

Så når du dina mål

  1. Använd formeln DUKAT. Sätt upp mål som är Ditt, Utmanande, Konkret, Attraktivt och Tidsbestämt.
  2. Var uthållig eller ge upp. Du kommer att möta hinder. Behåll målet eller effekten av det du vill uppnå, och sätt alla beslut i relation till det. Men var också beredd att byta strategi och hitta nya vägar om det blir nödvändigt.
  3. Visualisera. Skapa en bild av vad du är och vem du är när du har uppnått ditt mål. Ha den till hjälp när det känns motigt.
  4. Berätta för alla eller för ingen. Forskning visar att nedskrivna mål som berättats för en vän har betydligt större chans att uppnås. Men det finns också de som känner att målet tappar i kraft om de berättar. Skriv då målet på en lapp att ha i fickan.
  5. Fira. Lägg in belöningar när du har nått mål och delmål. En promenad, en trevlig middag eller en resa, gärna tillsammans med andra. Delad glädje är dubbel glädje.