• En gång i veckan repeterar Kraftkören på lunchen. Varje år har de julkonsert på jobbet.

Friskvård

Kören som får allt att stämma

15 april 2016

På kommunala Skellefteå Kraft sjunger medarbetarna sig till större arbetsglädje. När personalen efterfrågade en alternativ friskvårdssatsning startades Kraftkören.

Problemet
Kompliment till fysisk aktivitet

Friskvård är ofta synonymt med fysiskt ansträngande träning eller rehabilitering. Men det kan vara mycket mer. När det kommunala bolaget Skellefteå Kraft för cirka 15 år sedan började erbjuda gympa på lunchen för sina anställda, fanns det de som reagerade.

– Det var några ur personalen som tyckte att arbetsgivaren borde anordna något även för dem som inte ville eller kunde vara med på gympan. Ett komplement till fysisk aktivitet som ändå kunde räknas som friskvård, säger Eva Andersson, dataingenjör på Skellefteå­krafts it-avdelning.

Hon berättar att den dåvarande personalchefen lyssnade och tog förslaget på allvar.

Samtidigt kontaktade ledaren för Skellefteå kammarkör, Leif Åkesson, Skellefteå Kraft för att höra om det fanns intresse för en företagskör.

– Jag kände på mig det som forskningen senare har visat, att körsång ger energi och välmående. Så jag sålde in det som ett friskvårdsprogram, säger han.
Så föddes Kraftkören.

Så gjorde vi
Hela personalen bjöds in

I samråd med Leif Åkesson köpte Skellefteå Kraft in ett digitalt piano och ordnade med lämplig lokal. Sedan bjöds personalen in. Alla var välkomna och det var en hel del som ville prova på.

– I början var det många som kom, nästan alla var nybörjare, minns Leif Åkesson.

Med tiden har kören krympt till en stadig kärna som fylls på då och då. I dag består Kraftkören av 25 personer från olika avdelningar på företaget. De repeterar en gång i veckan, på torsdagar klockan tolv. Personalen bidrar med sin inarbetade flextid och företaget står för kostnaderna för körledare och repetitionssal.

– Det är väldigt roligt. Jag har alltid velat sjunga i kör, men inte haft tid på fritiden, så för mig är upplägget perfekt, säger Eva Andersson, som varit med i Kraftkören sedan starten.

Som dataingenjör ägnar hon arbetsdagarna åt logiskt tänkande.

– Men på körrepetitionerna får jag vara kreativ, det är ett väldigt skönt avbrott. Jag är alltid jätteglad på torsdageftermiddagarna.

 

Så blev det.
Nya bekantskaper och ny energi

Att körsång är friskvård är alla i Kraftkören överens om. Och de får stöd av ny forskning som visar att halterna av flera viktiga må-bra-hormoner ökar under en körrepetition.

– Jag brukar jämföra det med ett yogapass. Medan vi övar är jag bara här och nu och all stress släpper. Jag får endorfiner och ny energi, säger Eva Andersson.

En annan positiv sak är att hon lärt känna personer utanför sin egen avdelning.

Även om de flesta i kören var nybörjare vid starten, så har 14 års repetitioner gjort dem riktigt proffsiga, enligt körledaren Leif Åkesson. I dag består kören av alla stämmor och de sjunger allt svårare sånger.

– Vi brukar uppträda på olika evenemang som företaget arrangerar
och varje år har vi en julkonsert på jobbet. Det är kul att kunna glädja arbetskamraterna, även om det inte är det primära syftet med kören, säger Eva Andersson.

Hon får medhåll av Leif Åkesson. Han tycker att det är viktigt att skilja på företagskörer och andra körer.

– Kammarkörer har en uppgift att dela med sig av musiken till en publik. Företageskörer har ingen sådan plikt. Där är det primära syftet att repetitionen ska vara en lustfylld stund, säger han.

Det händer i kroppen vid körsång

Hormonet oxytocin ökar, vilket skapar psykisk harmoni och upplevelse av lugn och ro
Testosteronhalten ökar, vilket har en uppbyggande effekt på vävnaderna.
Ämnen som stärker immunförsvaret påverkas positivt.
Pulsen och blodtrycket sänks.

 

Källa: Does Singing Promote Well-Being av Christina Grape och Noter om musik och hälsa av Töres Theorell.