Lön och villkor

Ärlighet bäst på lönesamtal

19 januari 2016

Många känner sig oroliga och obekväma inför lönesamtalet. Vissa sticker huvudet i sanden och struntar i att förbereda sig. Men nu är det hög tid att skaka sandkornen ut håret. Här är några enkla råd som gör dig säkrare.

Snart är det dags för det årliga lönesamtalet, där du och din chef
sätter er ner och diskuterar det gångna året och vad ditt bidrag har varit på jobbet.

Hur ska man egentligen bete sig vid ett lönesamtal? Ska man vara kaxig och skrytig eller mer återhållsam? Att hålla ett långt hyllningstal till sig själv under lönesamtalet hjälper knappast, om man har varit oengagerad på jobbet resten av året.

Visions ombudsman Jan-Olov Olsson vill avdramatisera själva lönesamtalet.

– Det är inte då som lönen bestäms utan i det dagliga arbetet. Det är det du gör varje dag som ska premieras. Lönesamtalet är däremot ett tillfälle där du kan göra tydligt för chefen vad du har åstadkommit.

Han menar att det är viktigt att samtalet med chefen blir så ärligt som möjligt.

– Var öppen för att diskutera både dina styrkor och svagheter.

Vissa chefer har stor insyn och jobbar nära sina medarbetare. Men har du lite kontakt med chefen i det dagliga arbetet så är det extra viktigt att berätta vad du gör och hur du har löst saker.

Ett minimum av förberedelse inför samtalet är att ha funderat på hur ditt jobb har sett ut det senaste året.

– Vad har gått bra och vad kan du göra bättre? Sedan är det bra att känna till vad arbetsgivaren har för mål med verksamheten där man jobbar. Vad ska ni åstadkomma? På lönesamtalet har du chans att understryka vad som är ditt bidrag till att nå dit.

Vissa ifrågasätter vitsen med löne­samtal, när ekonomin är risig och lönehöjningen blir en fjuttsumma. Jan-Olov Olsson menar att samtalet ändå är viktigt.

– För anställda är det en chans att bli synlig som individ och medarbetare. Undersökningar visar att den som sitter närmast chefen i en lokal höjer lönen mer. Den som är osynlig för chefen får ofta sämre löneutveckling i långa loppet.

Vad ska jag göra om chefen säger att pengapåsen är liten i år?

– Det är ju fortfarande så att det är pengar som ska fördelas, även om det kanske är lite. Ta inte så stor notis om chefen säger att det finns lite pengar. Prata för din sak. ”Dig vill jag behålla” – så ska chefen se på dig. Dessutom har chefen ett ansvar att kräva mer pengar från sin chef.

Är det okej att prata kronor och ören på ett lönesamtal?

– Det är okej, även om det inte är en förhandling. Det är inte en nackdel att berätta om sina förväntningar. Men lönesamtalet handlar inte främst om att bolla siffror utan om att prata arbetsprestation.

Vad ska jag göra om jag är missnöjd med min nya lön?

– Om du tycker att du har blivit orättvist bedömd, att chefen har en felaktig uppfattning av vad du har presterat, så måste du ta reda på varför ni har så olika bild. Löneutveckling är ett långsiktigt arbete och det är viktigt att reda ut missuppfattningar. Om du behöver stöd så kan facket hjälpa till med förstärkta samtal.

Tips

Tänk på det här…
1. Förbered dig. Tänk igenom vad du vill ha sagt och skriv ner stödmeningar om du riskerar att bli nervös. Läs igenom lönekriterier och ring facket om du vill ha lönecoachning.
2. Kolla anteckningar. Gå igenom vad som sades på ditt senaste löne- och utvecklingssamtal.
3. Tänk igenom. Fundera på vad du har presterat under året. Har dina arbetsuppgifter ändrats?
4. Fråga. Om du är missnöjd med din tidigare löneutveckling så ska du fråga chefen vad du kan göra för att förändra situationen.

Undvik detta…
1. Hetsa inte upp dig. Bli inte arg eller aggressiv. Ta det alltid lugnt.
2. Jämför inte. Ta inte upp vad dina kolleger tjänar och jämför inte din prestation med någon annans.
3. Undvik skryt. Lönen bygger på vad du har gjort det senaste året, inte vad du skrävlar om under lönesamtalet.
4. Dra inte in privatlivet. Din höga hyra eller märkesklädeskrävande tonåringar har inget med jobbet att göra.

Ett gott råd till den som ska ha lönesamtal:

Karl-Gustav Forsberg, ­avdelningschef klinisk fysiologi Västerbottens läns landsting.

– Var påläst, det är mitt viktigaste råd. Jag vill att den medarbetare som jag har lönesamtal med är insatt i verksamhetens mål. Man ska ha läst planen och funderat över vad man har tillfört. Vissa anser att de har utvecklats och att det därför borde synas på lönen. Men för att utvecklingen ska leda till högre lön är det viktigt att den har skett inom något område som jag och medarbetaren tillsammans har kommit överens om.

Johannes Rämnegård, enhetschef för boende och personligt stöd, Västra Hisingen Göteborgs stad.

–Det viktigaste är att man kommer till lönesamtalet förberedd. Att man har funderat på vad man själv har gjort under året och vad har man hjälpt kollegerna med. Man måste våga prata om både bra och dåliga saker. Sedan är det viktigt att inte vara för tyst. Det ska bli en dialog, där jag som chef kan bilda mig en uppfattning och ge replik på det som medarbetaren tycker. Ju mer man driver samtalet själv, desto mer uppfattar jag det som att man driver saker på jobbet.

Vad ska man undvika?

– Jag vill inte höra några jämförelser med kolleger som: ”Så gjorde inte min kollega, men det gjorde jag”. Lönesamtalet handlar om individen.

Anne-Sofie Koivisto, enhetschef kultur- och utbildningsförvaltningen Kiruna kommun.

–Gå igenom ditt år och fundera över vad du har gjort som du inte redan har fått betalt för. Det viktigaste är att både medarbetare och chef är förberedda. Jag brukar, innan samtalet, låta mina åtta anställda fylla i en skattningslista. De får skatta sig själva på en skala ett till fem utifrån lönekriterier och verksamhetens mål. Jag fyller också i en likadan lista och under samtalet gör vi en gemensam skattning – på så sätt får chef och medarbetare samma bild av årets insats.