• Trots att arbetsgivaren låtit göra en beräkning som skulle ge Carina Markusson, till vänster, mer i tjänste­pension blir det inte så. Irma Erlingsson är också drabbad.

Pensioner

Nekas högre pension

19 januari 2016

Carina Markusson får bara hundra kronor i tjänstepension per månad, trots att hon jobbat i över 30 år hos Lycksele kommun. En alternativ beräkning skulle kunna ge henne tusen kronor mer i månaden.

Orsaken till Carina Markussons låga pension är ett gammalt tjänstepensionsavtal, som Tidningen Vision tidigare berättat om.

Arbetsgivare har möjlighet att göra lokala lösningar för att förbättra tjänstepensionen för medarbetare som hamnat i kläm. Och kommunchefen Rickard Sundbom lät göra en alternativ beräkning som visade sig skulle kunna ge Carina Markusson drygt 1 200 kronor per månad i tjänstepension i stället.

Nu har personalnämnden ändå sagt nej till att göra avvikelser från det centrala avtalet.

– Det beror på likabehandlingsprincipen. Om vi gör avsteg i detta avtal, som rör över 50 personer, måste vi också göra avsteg från andra avtal där medarbetare känner sig felfördelade. Och det är inte möjligt, säger Christer Rönnlund (M), vice ordförande i personalnämnden.

Någon annan lösning för Carina Markusson kan Christer Rönnlund inte se i dagsläget.

– Jag kan bara beklaga att det blivit så här.

Carina Markusson är förstås besviken.

– Det finns mycket pengar till höga chefs­löner, men vissa får ingen tjänstepension.
Jag är så kränkt, så fy bubblan, jag kan
knappt uttrycka mig i ord, säger Carina ­Markusson

Därför blev tjänstepensionen så liten

Därför blev tjänstepensionen så liten

Ett nytt tjänstepensionsavtal slöts 1998. Carina Markusson var då deltidssjukskriven, och blev därför kvar i det gamla, PA-KL, enligt praxis för att skydda inkomsten hon hade innan hon blev sjuk.

PA-KL samordnas med allmänna pensionen; Beräknad andel av slutlön vid pensionstillfället – summan av allmän pension = tjänstepension. För den som är deltidssjukskriven vid pensionstillfället görs beräkningen på den lön man hade innan man blev sjuk.

Sedan Carina Markusson sjukskrevs på
deltid har hennes allmänna pension stigit, och är nu högre än den pensionsberäkning som gjordes av hennes lön för årtionden sedan. När summan av den allmänna pensionen dras bort återstår alltså ingenting i tjänstepension. Avtalet garanterar dock en tjänstepension på 100 kronor i månaden.