Digitalisering

Kan jag stämma kollegan för förtal?

19 januari 2016

Vad kan du som anställd skriva på dina privata sociala medier? Och vad bör du undvika? Visions förbundsjurist Åsa Tillberg reder ut begreppen.

Min arbetsgivare säger att jag representerar kommunen även när jag använder sociala medier privat. Stämmer det?

– Det låter lite märkligt. Det kanske skulle kunna vara så om din position är sådan att du representerar arbetsgivaren utåt, men det borde röra sig om ytterst få personer. För de flesta kommunanställda är det tvärtom så att arbetsgivaren bestämmer vem eller vilka som uttalar sig i kommunens namn. Som vanlig enskild anställd har man full rätt att framföra sin privata uppfattning.

En kollega kritiserade mig och hela arbetsgruppen på Facebook. Kan vi stämma hen för förtal?

– För att någon ska dömas för förtal måste det röra sig om att kränkande uppgifter sprids avsiktligt för att skada den utpekade personens rykte. Det är inte så ofta någon blir fälld för förtal. Ett skäl till det är förmodligen att i andra vågskålen ligger yttrandefriheten, som vi ju håller styvt på i Sverige.

Jag skriver mycket om mitt jobb på ett äldreboende på sociala medier, både positiva och negativa saker. Min chef säger att jag bör sluta skriva eftersom jag kan röja sekretessbelagda uppgifter. Hur ska jag göra?

– Att skriva om arbetet på till exempel en blogg är givetvis tillåtet. Om äldreboendet är kommunalt så ryms det du skriver inom yttrandefriheten, men sekretessen måste förstås respekteras. Drivs äldreboendet i privat regi måste du fundera över om något du skriver skulle kunna ses som illojalt mot arbetsgivaren. Men att berätta om arbetets vedermödor i största allmänhet kan knappast vara förbjudet.

Jag är med i en swingersklubb på Facebook och i min profil står det att jag arbetar i en viss kommun. Kan min arbetsgivare ha synpunkter på det?  

– Nej, det hör inte till jobbet, så det ska arbetsgivaren – i vart fall om arbetsgivaren är en kommun – rimligen inte ha några synpunkter på.

Jag har hängt ut min chef som fullständigt inkompetent med namn och bild och hela rubbet. Kan jag bli straffad för det?

– Om du jobbar i privat sektor kan det vara grund för uppsägning eller till och med avsked. Det är sannolikt ett brott mot lojalitetsprincipen. Jobbar du i offentlig verksamhet så faller sådana uttalanden under din grundlagsfästa yttrandefrihet.