Stress

Låt inte kraven ta över

13 april 2017

Är du en duktig flicka? Som vill prestera såväl hemma, som på jobbet och på fritiden? Inga problem så länge du är mår bra och sover ordentligt. Men hänger din självkänsla på prestationer? Då är det dags att se upp!

Varför drabbas så många kvinnor mitt i livet av utmattningssyndrom? Det är en fråga som stressforskaren Aleksander Perski försöker att svara på. Redan 2008 skrev han boken Duktighetsfällan – en överlevnadshandbok för prestationsprinsessor, som nyligen har kommit ut i reviderad form.

– Då trodde vi att måttet var rågat, men nu, snart tio år senare ser vi att sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser i stället har ökat. Värst drabbade är kvinnor, 30 till 49 år, i offentlig sektor.

En orsak enligt ­Aleksander Perski, är att deras arbete ofta har väldigt specifika krav.

– Gör de inte sitt jobb, blir en elev, brukare eller patient omedelbart lidande. I en politisk styrd organisation, som innebär ständig förändring, är det dessutom extra viktigt med bra chefer.

Gemensamt för dem som hamnar i duktighetsfällan är en knagglig självkänsla som gör dem extra sårbara. För att öka sitt egenvärde satsar de antingen på prestationer – att vara duktig, kompetent och framgångsrik, eller på relationer – att vara till lags, omtyckt och accepterad.

Två strategier som lätt leder in i en ond cirkel.

– Det är inte farligt i sig att vara högpresterande, understryker Aleksander Perski. Faran uppkommer när man kör på trots att man hamnar i destruktiva situationer och samtidigt ignorerar kroppens behov av återhämtning och vila.

De första tecknen på utmattningssyndrom är att man får svårt att sova och därmed är ständigt trött.

Det drar i sin tur med sig en rad hälsoproblem som ångest, nedstämdhet och värk. Upptäcker man flera stressrelaterade symtom är det hög tid att sätta stopp menar Aleksander Perski.

– Ofta behövs det professionell hjälp för att stärka sin självkänsla och ändra sitt beteende, annars kommer samma mönster att upprepas. Då går det inte att vila sig frisk. Men exempelvis KBT, har visat sig fungera bra.

Apropå den debatt som Birgitta Olssons bok Duktiga flickors revansch har lett till, säger han att det inte är fler duktiga flickor vi behöver, utan snarare fler egensinniga kvinnor som går sin egen väg.

– Som Birgitta Olsson själv exempelvis. Men det beror naturligtvis på vad man lägger i begreppet duktig. Skulle vi exempelvis använda det för att beskriva en man? Nja, då säger vi snarare kompetent. Vad betyder det?

Ett stort problem som Aleksander Perski pekar på är att duktighetsnormen går allt lägre ned i åldrarna. Som förälder vill man gärna stärka barnen för att möta samhällets krav, men ibland kan det också bli fel.

– Uppmuntran som ”Du kan allt du vill” kan leda till en känsla av misslyckande. I stället är det bättre att vara mer adekvat. Att säga att det är bra med mycket vilja och att jobba hårt, men att det inte räcker. Ofta behövs talang, tur och rätt personlighet också. Alla människor är lika värda, men alla kan inte göra samma saker.

SÅ UNDVIKER DU DUKTIGHETSFÄLLAN

  • Passa dig för prestationseufori. Stresshormoner och endorfiner som utsöndras vid hög aktivitet gör oss relativt okänsliga för smärta och trötthet. I längden riskerar vi att krascha.
  • Ta varningstecken på allvar. Sömnproblem, olust för sex, trötthet, ångest, nedstämdhet, diffusa krämpor, glömska och koncentrationssvårighet är alla varningsklockor.
  • Ta time out. Backa ur så gott du kan, sov ut, vila, rör på dig och träffa vänner. Ofta behövs det någon månad för att fylla på. Även om det innebär ett stort inkomstbortfall kan det vara värt det. En allvarlig kollaps kräver ett par år för att återhämta sig.
  • Skaffa professionell hjälp. Skaffa hjälp om det behövs kring sömn, avslappning, nedstämdhet och andra besvär som uppkommer.
  • Ta sjukskrivning på allvar. Har du varit sjukskriven för liknande symtom är risken stor att hamna där igen om du inte gör några större förändringar.
  • Känns fysisk sjukdom som en befrielse? Då har du redan gått för långt i duktighetskampen. Använd tiden när du är utslagen till att finna vägar ut ur din situation.