• Anna-Carin Jansson.

Jämställdhet

Unik hbtq-plan lanseras

22 februari 2017

Göteborg granskar arbetsmiljön för hbtq-personer. Målet är att staden ska ha öppna och inkluderade arbetsplatser.

För femton år sedan var Göteborg känd som ”bögknackarstan”. Inte acceptabelt tyckte politiker från höger till vänster och mobiliserade ett arbete som gjorde att Göteborg 2014 utsågs till Sveriges bästa hbtq-stad. Och nu lanseras en unik hbtq-plan.

Anna-Carin Jansson är planeringsledare på stadsledningskontoret och samordningsansvarig för normkritik och hbtq-frågor. Hon berättar om hur den ambitiösa hbtq-planen vuxit fram:

– 2013 bildads vi Sveriges första och enda kommunala hbtq-råd. Rådet består av politiker från sex partier och 13 personer som på olika sätt representerar hbtq-Göteborg.

Kommunstyrelsen gav samtidigt staden i uppdrag att ta fram rapporten ”Normbrytande liv” som skildrar hur det är att jobba och bo i Göteborg som hbtq-person. Där framgick bland annat att kunskapen om hur hbtq-personer har det på jobbet är dålig.

I en medarbetarenkät från 2014 fanns för första gången alternativet ”Annat” med som en tredje könskategori.

– Det var cirka 2 procent av de som svarade som uppgav kategorin ”Annat”.  Och 33 procent dem svarade ja på frågan om de hade upplevt kränkningar eller trakasserier på jobbet.

Oroande, tycker hon.

– Målet är att staden som arbetsgivare ska ha öppna och inkluderade arbetsplatser.

Anna-Carin Janssons uppgift är nu att samordna arbetet med att förverkliga hbtq-planen, som består av 17 nya åtgärder inom fem olika temaområden. Inom området HR och kompetens ska bland annat en studie om arbetsmiljön för kommunanställda hbtq-personer genomföras. Alla chefer ska utbildas i normkritiskt ledarskap och ett projekt för normkritisk rekrytering har påbörjats.

Göteborgs hbtq-plan klubbades på fullmäktige nyligen. Bara Sverigedemokraterna yrkade avslag på planen, som ska vara genomförd senast 2021.