Arbetstid

Vision: Korta arbetstiden

18 januari 2017

Nu börjar förhandlingarna om ett nytt avtal för kommun- och landstingsanställda. Vision kräver kortare arbetstid.

Från 1 april ska det finnas ett nytt avtal på plats för cirka 160 000 tjänstemän och akademiker som jobbar i kommuner och landsting. Fackförbunden Vision och SSR har nu presenterat vilka krav på förändringar man tänker driva i förhandlingarna. Ett centralt yrkande är att medlemmarnas totala arbetstid ska minska. Det är hög tid att se över vad som är ett rimligt mått på heltid, skriver förbunden.

– Att få ner arbetstiden är en del, men det handlar även om makten över den egna arbetstiden. Ju mer inflytande du har desto bättre mår du, säger Michael Karlsson, 2:e vice förbundsordförande i Vision.

I yrkandet finns också ett krav som särskilt gäller HVB och andra boenden som har verksamhet dygnet runt. Dels behöver arbetstiden minska generellt för personal som slits av att jobba oregelbundna tider, dels behövs lika regler för alla – i dag kan arbetstiden variera beroende på vilket fackförbund du tillhör.

När det gäller löner poängterar förbunden att lönerna ska öka mer än inflationen. Man vill också öka möjligheterna till en bättre löneutveckling. Det gäller framför allt i stora medlemsgrupper som medicinska sekreterare och tandsköterskor i landstingen.

– Vi ser att avtalet inte tillämpas som det ska när det gäller att analysera löneökningsbehoven. Lönespridning behövs just för att öka möjligheten till lönekarriär. I dag skiljer det väldigt lite mellan lönerna, men har man jobbat länge ska man kunna nå en bra lön, säger Michael Karlsson.

För att lönesättningen ska fungera bättre vill Vision att fackförbunden centralt tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting ger vägledning. Det handlar bland att om hur man använder lönekriterier och får mer inflytande för chefer och medarbetare.