• Det tog två år att utbilda alla 30 medarbetare på Sysav i mångfald. Rustan Nilsson och Karin Linderos har drivit arbetet framåt.

Mångfald

De fick syna sina egna fördomar

18 januari 2017

På Sysav har alla anställda fått konfrontera sina fördomar. Arbetsgivaren har ordnat workshops om mångfald där de 300 medarbetarna har ­deltagit. Nyligen fick företaget Visions pris för mänskliga rättigheter.

Problemet
De ville få bukt med jargongen

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, ansvarar bland annat för 16 återvinningscentraler runt om i södra Skåne. Egentligen var det inget särskilt som hade hänt när arbetsgivaren för ett par år sedan bestämde sig för att göra en storsatsning på mångfaldsfrågor.
– Inget konkret mer än att vi är flera som har ett stort engagemang i de här frågorna. Mångfald och jämställdhet är teman som ständigt måste hållas levande. Vi vill vara en inkluderande arbetsplats där vi ser till kompetenser och inte till yttre faktorer, säger HR-chefen Karin Linderos.

Men könsfördelningen kan bli bättre. Av de 300 medarbetarna är nästan 70 procent män.
– Jargongen kan ibland vara ganska tuff. Vi ville hitta sätt att jobba med det utan att komma med pekpinnar. Alla får tycka vad de vill, men som företag måste vi vara tydliga med vilka värderingar som ska prägla arbetsplatsen och samarbetet.

Dels handlar det om faktiska lagar som måste följas, säger Karin Linderos. Men också om framgång rent affärsmässigt.
– För att vara konkurrenskraftig nu och i framtiden måste vi locka och rekrytera de bästa medarbetarna. Det gör vi inte om fördomar ligger i vägen.

Så gjorde vi
Obligatorisk workshop för all personal

Två medarbetare utbildades till kultur­agenter hos Mine, ett nätverk som jobbar för ett inkluderande arbetsliv.
– Vi ska identifiera arbetsplatsens kultur utifrån vilka som är ”vi”, vad som stänger ute ”dom” och hur vi i stället kan hitta ett ”oss”, säger  kulturagenten Rustan Nilsson.

Alla kolleger fick få gå en halvdags­utbildning. För att skapa en nära dialog bestod varje grupp av max tio personer. Visst fanns det motstånd. Sysav var därför tydlig med att utbildningen var obligatorisk och Rustan Nilsson välkomnade med frukost och tända ljus.

– Efteråt var nästan alla nöjda, även de tidigare skeptiska.

Övningarna fokuserade på att upptäcka saker om sig själv och tillsammans med andra. Som exempel nämner Rustan Nilsson ”Slottet”, en saga om en grevinna som mördas på grund av otrohet. Deltagarna ska avgöra vem som är mest skyldig.
– Det skapar diskussioner om moral, makt och genus.

Så blev det
Lärt sig att vara mer inkluderande

En halvdagsutbildning kan sätta igång mycket om den hamnar rätt och lyckas beröra. Rustan Nilsson tycker att perspektiven har breddats, för alla.

– Vi har lärt oss massor, även vi som har hållit i utbildningen.
Han tar upp en mingel-inbjudan som exempel. Den skickades ut inför en allmän föreläsning men nästan enbart tjänstemän dök upp.
– När vi sedan frågade varför andra inte kom, sa de att mingel kändes för stelt för någon i skyddshjälm och arbetskläder. Det lärde mig hur viktigt det är med inkluderande ordval.

I planen för 2017 finns olika mångfaldsaktiviter, som film om kulturkrockar och föreläsning om mobbning.
– Dessutom får alla nyanställda en kortversion av Rustans utbildning, säger Karin Linderos.

Arbetet med mångfald och jämställdhet redovisas nu också i den årliga hållbarhetsredovisningen. Och i medarbetarundersökningen finns frågor om intern kränkande behandling och man ser över miljön ur fysiskt tillgänglighetsperspektiv.
– Det här är ett arbete som aldrig tar slut, säger Karin Linderos.