• Isabel Panteón gläds över att Stockholms läns landstings auktoriserade tolkar äntligen får rimligt betalt. Hon hoppas att fler landsting tar efter.

Lön och villkor

Bättre betalt för tolkar

6 mars 2015

Arvode dubbleras för sjukvårdstolkar efter facklig kamp

Sedan tolkförmedlingarna privatiserades på 90-talet har arvodena för auktoriserade sjukvårdstolkar stått stilla. Då tolkar ofta arbetar som uppdragstagare har inga kollektivavtalsförhandlingar kunnat genomföras. För rättstolkar är läget annorlunda. Där tog Domstolsverket tidigt fram riktlinjer för en rimlig ersättning. Följden är att en auktoriserad rättstolk tjänar dubbelt så mycket som en tolk med specialkompetens inom sjukvården. På så sätt har inte bara inkomsterna utan yrkesstatusen rasat och många auktoriserade sjukvårdstolkar har lämnat yrket.

Fast förändring till det bättre är på gång sedan Stockholms läns landsting förhandlat fram ett nytt avtal med tolkförmedlingarna, och där avdelningen Rikstolk inom Vision lyckades få fram sina krav via Visions landstingsavdelning. Rikstolks begäran var: arvode enligt Domstolsverkets taxa. Landstinget accepterade, vilket ger auktoriserade sjukvårdstolkar mer än hundra procent i påslag. Orsaken till att lanstinget nu plötsligt är villigt att betala mycket mer är den nya patientlag som trätt i kraft där säkerhet och god kommunikation mellan vårdgivare och patient understryks.

Avtalet är visserligen överklagat till Kammarrätten men tolkförmedlingarna i Stockholm har lovat betala enligt Domstolsverkets taxa.

– Det här har vi kämpat för sedan 90-talet, säger Isabel Panteón, auktoriserad sjukvårds- och rättstolk sedan trettio år.

– Vinsten är störst för patienterna och landstinget som nu får tillgång till de tolkar som inte velat arbeta för dem då det inte lönat sig.

Avtalet tror hon kan få en vidare betydelse.

– Jag hoppas andra tar efter. Och att facket fortsätter pressa på för en lösning så vi i likhet med andra arbetstagare också kan ta betalt för avtalspensioner, försäkringar och semesterersättning.

Fakta

I Sverige finns 153 registrerade auktoriserade sjukvårdstolkar enligt Kammarkollegiet, som ansvarar för auktoriseringen av tolkar.

Behovet uppskattas till alltifrån det dubbla till tredubbelt.

 En auktoriserad rättstolk tjänar enligt Domstolsverkets taxa 565 kronor i timmen, medan en auktoriserad sjukvårdstolk tjänar 250–275 kronor i timmen.

Stockholms läns landsting, Region Kronoberg och Västra Götaland betalar samma arvode till auktoriserade sjukvårdstolkar och rättstolkar.

Stockholms stad har, efter avtalet med Stockholms läns landsting, begärt att få träffa Rikstolk (avdelning i Vision) för att diskutera tolkarvoden.