Framtida organisation 2024-10-23, Vision Stockholms stad

Kursen går: 2024-10-23
Ort:  Kungsgatan 28A, lokal Norrköping
Sista anmälningsdatum: 18 oktober 2024

Kursen startar: 2024-10-23 kl: 10:00
Kursen slutar: 2024-10-23 kl: 12:00
Kontaktperson: Carina Eriksson
Kontakt: visionstockholmsstad@fv.vision.se

Mötet äger rum fysiskt i förbundshuset. Det finns möjlighet att delta digitalt vid särskilda skäl. Det ska anmälas till funktionsbrevlådan senast en timme innan mötet och då skickas en Zoom-länk.

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a