Dina rättigheter och möjligheter

Kontakt: utbildning@vision.se

OM E-UTBILDNINGEN Visions mål är att du som medlem ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. I den här utbildningen får du kunskap om dina rättigheter och möjligheter i arbetslivet, genom att bättre förstå möjliga hinder för dessa. Vi vill öka din medvetenhet och kunskap om begreppen: - Diskriminering - Sexuella trakasserier - Kränkande särbehandling Syftet är att du ska känna dig trygg i när du ska agera och hur du kan agera. Utbildningen är tänkt att vara en ögonöppnare, inte en heltäckande kunskapsresurs. MÅLGRUPP Medlemmar OMFATTNING Ca 20 min

Skriv ut inbjudan

Gå till e-utbildningarna

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a