Schyst arbetsmiljö, e-utbildning för skyddsombud

Kontakt: utbildning@vision.se

OM E-UTBILDNINGEN Arbetsmiljöarbete är både kul och lärorikt. Din roll som skyddsombud handlar om att värna om att alla har en schyst arbetsmiljö på arbetsplatsen och att vara aktiv i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. I den här e-utbildningen får du grundläggande kunskaper om vad som ingår i uppdraget och hur du kan jobba för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen i dialog med medlemmar och arbetsgivare. MÅLGRUPP Skyddsombud OMFATTNING Ca 60 min

Skriv ut inbjudan

Gå till e-utbildningarna

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a