Arbeta för lika rättigheter och möjligheter

Kontakt: utbildning@vision.se

OM E-UTBILDNINGEN I den här e-utbildningen får du kunskap om hur du kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, genom att bättre förstå arbetsgivarens ansvar för dessa. Du kommer få kunskap och öka din medvetenhet om begreppen: - Diskriminering - Sexuella trakasserier - Kränkande särbehandling Utbildningen är tänkt som en ögonöppnare, inte en heltäckande kunskapsresurs. MÅLGRUPP Förtroendevalda OMFATTNING Ca 20 min

Skriv ut inbjudan

Gå till e-utbildningarna

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a