Påverka ditt arbetsliv

Kontakt: utbildning@vision.se

OM E-UTBILDNINGEN Påverka ditt arbetsliv är Visions nya digitala medlemsutbildning och ersätter e-utbildningen Schyst arbetsliv. Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det är Visions löfte till dig som medlem. På din arbetsplats och nationellt arbetar Vision för att leva upp till det löftet. Utbildningen ger dig värdefulla kunskaper om hur du kan påverka ditt arbetsliv. Du får förhoppningsvis också inspiration till att vilja bidra till att öka inflytandet för dig och dina kollegor på arbetsplatsen med stöd av Vision. Du får grundläggande kunskap om följande ämnen: - Dina förutsättningar på jobbet - Vision gör skillnad - Påverka din lön MÅLGRUPP Medlemmar OMFATTNING Ca 60 min

Skriv ut inbjudan

Gå till e-utbildningarna

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a