Välkommen till Områdeskonferens område Mitt

Kursen går: 2024-11-12--2024-11-13
Ort:  Sundsvall
Sista anmälningsdatum: 29 september 2024

Kursen startar: 2024-11-12 kl: 11:00
Kursen slutar: 2024-11-13 kl: 15:00
Kontaktperson: Linda Hjelm
Kontakt: kurs.sundsvall@vision.se

Under två dagar får ni möjlighet att nätverka med förtroendevalda från andra klubbar och avdelningar, fokusera på Visions utveckling och reflektera kring hur ni på bästa sätt kan bli en del i att uppfylla målen.  Ni kommer även att få en presentation av Visions nya inriktning 2025-2028 och de motioner och övriga beslut som fattades på kongressen. På områdeskonferensen medverkar representanter från förbundsstyrelsen, centrala valutskottet och samordningsgruppen. Mer detaljerad information och program för dagarna kommer i bekräftelsen. Områdeskonferensen är för styrelser i avdelningar och klubbar

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a