Seminarium 7 - Vision-ombud privat avtalsområdet. Nationellt

Kursen går: 2023-11-30
Ort:  Digitalt
Sista anmälningsdatum: 21 november 2023

Kursen startar: 2023-11-30 kl: 13:00
Kursen slutar: 2023-11-30 kl: 14:30
Kontaktperson: Susanne Kroon
Kontakt: susanne.kroon@vision.se

Det händer mycket på arbetsplatserna idag och det kommer ständigt nya förändringar. Det kan gälla allt ifrån omorganisationer till anställning av nya chefer. Ett sätt att säkra att allt blir så bra som möjligt är att göra en risk- och konsekvensanalys. Det kan handla om ganska stora och omfattande risk- och konsekvensanalyser men det är även bra att arbeta med dessa när det gäller mindre förändringar. Det jag kommer att ta upp under seminariet är: • Vad är en risk- och konsekvensanalys och vad bör den innehålla? • När är det lämpligt med en risk- och konsekvensanalys? • Vem ska delta vid framtagandet? • Vid vilka tillfällen är det lämpligt att göra en risk- och konsekvensanalys? • Vem är ansvarig? Anmäl ditt deltagande senast den 21 november 2023.. Du kommer att få en länk till mötet i Teams med bekräftelsen som går ut efter sista anmälningsdagen. Som Vision-ombud omfattas du av förtroendemannalagen och deltar på seminariet med bibehållna löneförmåner. Det är viktigt att du meddelar din chef att du tänker delta. Varmt välkommen!

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a