Seminarium 3 - Vision-ombud privat avtalsområdet. Nationellt

Kursen går: 2023-04-26
Ort:  Digitalt
Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Kursen startar: 2023-04-26 kl: 13:00
Kursen slutar: 2023-04-26 kl: 14:30
Kontaktperson: Susanne Kroon
Kontakt: susanne.kroon@vision.se

Det bästa man kan göra för att uppnå en bra arbetsmiljö är att göra en uppföljning regelbundet en gång per år och det systematiska arbetsmiljöarbetet är centralt här. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön men du som ombud, tillsammans med skyddsombudet på arbetsplatsen, bör ha ett stort inflytande när det gäller arbetsmiljön eftersom ni har god kännedom om hur det fungerar just hos er. Det jag kommer att ta upp under seminariet är: • Den fysiska arbetsmiljön. • Den sociala arbetsmiljön. • Den organisatoriska arbetsmiljön. • Den digitala arbetsmiljön. • Vad säger arbetsmiljölagen om ovanstående? Anmäl ditt deltagande senast den 17 april 2023. Du kommer att få en länk till mötet i Teams med bekräftelsen som går ut efter sista anmälningsdagen. Som Vision-ombud omfattas du av förtroendemannalagen och deltar på seminariet med bibehållna löneförmåner. Det är viktigt att du meddelar din chef att du tänker delta. Varmt välkommen! Carina Wilén Ombudsman Visions center i Malmö

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a