Vision och arbetsrätten, grund för dig i område Norr, Mitt, Stockholm och Västerås

Kursen går: 2023-10-17--2023-10-18
Ort:  Distansutbildning
Sista anmälningsdatum: 24 augusti 2023

Kursen startar: 2023-10-17 kl: 09:30
Kursen slutar: 2023-10-18 kl: 16:00
Kontaktperson: Ted Karlström
Kontakt: ted.karlstrom@vision.se

OM UTBILDNINGEN Denna utbildning ger dig verktyg för att påverka och arbeta aktivt inom det fackliga uppdraget på arbetsplatsen och i Vision. Du får insikt om arbetsrättslig lagstiftning, ditt eget kollektivavtal och hur du kan driva medlemmarnas frågor genom intresseförhandlingar. Utbildningen ger dig också kunskaper för att kunna representera Vision och agera med en eventuell fullmakt/bli godkänd förhandlare. För att få fullmakt/bli godkänd förhandlare ska avdelningen/klubben ansöka om detta hos sitt Visions center. MÅLGRUPP Förtroendevalda från samtliga avtalsområden som varit verksamma som ombud i minst ett år. OMFATTNING Utbildningen omfattar två kursdagar. BEHÖRIGHET OCH URVAL För att vara behörig ska du ha ett aktivt uppdrag som ordförande, vice ordförande, ledamot eller Vision-ombud. Du ska också ha genomgått Utbildning för Vision-ombud. När ansökningstiden till utbildningen har gått ut görs en behörighetsprövning av alla sökande. Om det är fler behöriga sökande än det finns tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval hos Visions center. Urvalet sker utifrån en först-till-kvarn-princip med viss möjlighet för centren att ge förtur till sökande från avdelningar/klubbar med ett stort kompetensbehov. Sökande som har genomfört utbildningen tidigare kan endast antas i mån av plats. GODKÄNNANDE Innan du anmäler dig behöver du be din avdelning/klubbstyrelse eller ditt Visions center om godkännande att deltaga på utbildningen. Du behöver i din anmälan kunna uppge namn och telefonnummer till den som godkänt deltagandet. KOSTNADER OCH LEDIGHET Din arbetsgivare förväntas stå för förlorad arbetsförtjänst i enlighet med LFF § 7. Behöver du stöd i samtalet med din arbetsgivare gällande din ledighet är du välkommen att kontakta ditt center.

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a