Skyddsombudsutbildning för förtroendevalda inom Vision Göteborg

Kursen går: 2023-04-26--2023-04-27
Ort:  Göteborg
Sista anmälningsdatum: 5 april 2023

Kursen startar: 2023-04-26 kl: 08:00
Kursen slutar: 2023-04-27 kl: 16:00
Plats: Sensus studieförbund, Göteborg
Kontaktperson: Viktoriya Levin
Kontakt: visiongoteborg@fv.vision.se

OM UTBILDNINGEN Är du ny som skyddsombud? Med den här utbildningen får du koll på arbetsmiljöarbete och kan snabbt bli aktiv. Din roll som skyddsombud är att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen och vara aktiv i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Med utbildningen får du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor och du får koll på hur du kan påverka och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och i Vision. MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som skyddsombud. OMFATTNING Utbildningen omfattar två utbildningsdagar FÖRBEREDELSER Som en del i utbildningsupplägget ska du innan kursstart ha genomfört följande e-utbildningar för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig utbildningen: - Schyst arbetsliv (ca 3 h) - Utbildning för Vision-ombud (ca 60 min) - Rekryteringsguiden (ca 45 min) - En arbetsplats för alla (ca 20 min) Anmälan till utbildning sker via klubbens Huvudskyddsombud eller Ordförande. Ta gärna kontakt med någon av dem och be dem skicka anmälan till visiongoteborg@fv.vision.se

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a