Löneprocessen för dig i område Syd, Sydost och Väst

Kursen går: 2023-11-22--2023-11-23
Ort:  Distansutbildning
Sista anmälningsdatum: 19 september 2023

Kursen startar: 2023-11-22 kl: 09:30
Kursen slutar: 2023-11-23 kl: 15:00
Kontaktperson: Katarina Patzelt Brandt
Kontakt: katarina.patzeltbrandt@vision.se

OM UTBILDNINGEN Utbildningen ger dig förutsättningar för att arbeta målinriktat med hela processen för löneöversyn, lönebildning och lönesättning. Du får kunskap om hur löneöversynen genomförs enligt Visions riktlinjer och lönepolitik. Efter utbildningen skall du ha koll på, och kan dela med dig av hur man synliggör löneprocessen och tar tillvara medlemmarnas inflytande genom träffar och aktiviteter. MÅLGRUPP Målgruppen är förtroendevalda inom samtliga avtalsområden med ansvar för löneprocessen i avdelningar och klubbar. OMFATTNING Utbildningen omfattar två utbildningsdagar. BEHÖRIGHET OCH URVAL Du ska vara förtroendevald med ansvar för löneprocessen och ha ett aktivt uppdrag som förhandlingsdelegerad, ledamot, ledamot suppleant, löneförhandlare, ordförande, vice ordförande eller Vision-ombud. När ansökningstiden till utbildningen har gått ut görs en behörighetsprövning av alla sökande. Om det är fler behöriga sökande än det finns tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval hos Visions center. Urvalet sker utifrån en först-till-kvarn-princip med viss möjlighet för centren att ge förtur till sökande från avdelningar/klubbar med ett stort kompetensbehov. Sökande som har genomfört utbildningen tidigare kan endast antas i mån av plats. GODKÄNNANDE Innan du anmäler dig behöver du be din avdelning/klubbstyrelse eller ditt Visions center om godkännande att deltaga på utbildningen. Du behöver i din anmälan kunna uppge namn och telefonnummer till den som godkänt deltagandet. KOSTNADER OCH LEDIGHET Din arbetsgivare förväntas stå för förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagen § 7. Behöver du stöd i samtalet med din arbetsgivare gällande din ledighet är du välkommen att kontakta ditt center.

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a