Utbildning för skyddsombud för dig som tillhör en klubb eller allmän klubb, Nationell

Kursen går: 2023-12-06--2023-12-07
Ort:  Distansutbildning
Sista anmälningsdatum: 4 oktober 2023

Kursen startar: 2023-12-06 kl: 09:30
Kursen slutar: 2023-12-07 kl: 16:00
Kontaktperson: Katarina Patzelt Brandt
Kontakt: katarina.patzeltbrandt@vision.se

OM UTBILDNINGEN Är du ny som skyddsombud? Med den här utbildningen får du koll på arbetsmiljöarbete och kan snabbt bli aktiv. Din roll som skyddsombud är att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen och vara aktiv i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Med utbildningen får du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor och du får koll på hur du kan påverka och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och i Vision. MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som skyddsombud i en klubb eller i allmän klubb. Tillhör du en avdelning inom Vision, kontakta utbildningsansvarig inom avdelningen för mer information. Avdelningen har ett lokalt ansvar att själv eller tillsammans med andra avdelningar genomföra motsvarande utbildning. OMFATTNING Utbildningen omfattar två utbildningsdagar. BEHÖRIGHET OCH URVAL För att vara behörig ska du ha uppdrag som skyddsombud i en klubb. När ansökningstiden till utbildningen har gått ut görs en behörighetsprövning av alla sökande. Om det är fler behöriga sökande än det finns tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval hos Visions center. Urvalet sker utifrån en först-till-kvarn-princip med viss möjlighet för centren att ge förtur till sökande från klubbar med ett stort kompetensbehov. Sökande som har genomfört utbildningen tidigare kan endast antas i mån av plats. KOSTNADER OCH LEDIGHET Din arbetsgivare förväntas stå för förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagen § 7.

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a