Seminarium 5 - Vision-ombud privat avtalsområdet. Nationellt

Kursen går: 2023-09-22
Ort:  Digitalt
Sista anmälningsdatum: 13 september 2023

Kursen startar: 2023-09-22 kl: 13:00
Kursen slutar: 2023-09-22 kl: 14:30
Kontaktperson: Susanne Kroon
Kontakt: susanne.kroon@vision.se

Förutom det som regleras i det kollektivavtal som gäller för din arbetsplats kan du som Vision-ombud förhandla om andra förmåner för Visions medlemmar. Det kan handla om högre friskvårdsbidrag, fika på jobbet, fler lediga dagar mm. På arbetsplatsen kan du som Vision-ombud fånga upp frågor som är av intresse för Visions medlemmar och påkalla förhandlingar med arbetsgivaren. Det jag kommer att ta upp under seminariet är: • Med vilket lagstöd kan du påkalla en intresseförhandling? • Exempel på intressefrågor att driva. • Hur du rent praktiskt går till väga för att vara framgångsrik i din intresseförhandling. Anmäl ditt deltagande senast den 13 september 2023. Du kommer att få en länk till mötet i Teams med bekräftelsen som går ut efter sista anmälningsdagen. Som Vision-ombud omfattas du av förtroendemannalagen och deltar på seminariet med bibehållna löneförmåner. Det är viktigt att du meddelar din chef att du tänker delta. Varmt välkommen! Carina Wilén Ombudsman Visions center i Malmö

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a