Utbildning för Vision-ombud för dig som tillhör en klubb

Kursen går: 2023-09-05--2023-09-06
Ort:  Distansutbildning
Sista anmälningsdatum: 18 maj 2023

Kursen startar: 2023-09-05 kl: 09:30
Kursen slutar: 2023-09-06 kl: 16:00
Kontaktperson: Ted Karlström
Kontakt: ted.karlstrom@vision.se

OM UTBILDNINGEN Är du Vision-ombud och i behov av ny kunskap och inspiration? Den här utbildningen ger dig koll på Visions organisation och värderingar, rekrytering samt fackligt arbete kring till exempel löner och avtal. Under utbildningen får du ha lära dig hur du blir aktiv i dialogen med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda. Du får även lära dig hur du kan vara aktiv i samverkan på arbetsplatsen och coacha medlemmarna rätt när de behöver rådgivning eller fackligt stöd. MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till dig som är Vision-ombud i en klubb eller i en allmän klubb. Tillhör du en avdelning inom Vision, kontakta utbildningsansvarig inom avdelningen för mer information. Avdelningen har ett lokalt ansvar att själv eller tillsammans med andra avdelningar genomföra motsvarande utbildning. OMFATTNING Utbildningen omfattar två kursdagar. BEHÖRIGHET OCH URVAL För att vara behörig ska du ha ett aktivt uppdrag som Vision-ombud, ordförande eller vice ordförande i en klubb. När ansökningstiden till utbildningen har gått ut görs en behörighetsprövning av alla sökande. Om det är fler behöriga sökande än det finns tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval hos Visions center. Urvalet sker utifrån en först-till-kvarn-princip med viss möjlighet för centren att ge förtur till sökande från klubbar med ett stort kompetensbehov. Sökande som har genomfört utbildningen tidigare kan endast antas i mån av plats. KOSTNADER OCH LEDIGHET Din arbetsgivare förväntas stå för förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagen § 7.

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a