Utbildning för valutskott Träff 1

Kursen går: 2023-05-03
Ort:  Distansutbildning
Sista anmälningsdatum: 2 april 2023

Kursen startar: 2023-05-03 kl: 09:30
Kursen slutar: 2023-05-03 kl: 16:00
Kontaktperson: Andrea Swerin
Kontakt: andrea.swerin@vision.se

OM UTBILDNINGEN Är du ny ledamot i valutskottet i din avdelning eller klubb? Den här utbildningen ger dig koll på valutskottets roll som handlar om att fånga upp medlemmar som är intresserade av att ha uppdrag i den lokala styrelsen. Du ska nominera personer till styrelsen med olika erfarenhet, egenskaper, yrken och bakgrund. Allt för att bidra till en representativ och inkluderande styrelse. Utbildningen ger dig verktyg att genomföra valutskottets arbete i praktiken. Som valutskottsrepresentant för du dialog med medlemmarna kring nominerings- och valprocessen, samt inspirerar till engagemang. MÅLGRUPP Målgruppen är nya ledamöter eller sammankallande ledamöter i valutskottet i avdelningar och klubbar. OMFATTNING Utbildningen omfattar två kursdagar. Träff 2 - 1 juni BEHÖRIGHET OCH URVAL För att vara behörig ska du ha uppdrag som valutskott eller valutskott, sammankallande. När ansökningstiden till utbildningen har gått ut görs en behörighetsprövning av alla sökande. Om det är fler behöriga sökande än det finns tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval hos Visions center. Urvalet sker utifrån en först-till-kvarn-princip med viss möjlighet för centren att ge förtur till sökande från avdelningar/klubbar med ett stort kompetensbehov. Sökande som har genomfört utbildningen tidigare kan endast antas i mån av plats. KOSTNADER OCH LEDIGHET Ledighet hos arbetsgivaren söker du med stöd av LFF § 6. Vision ersätter eventuell förlorad arbetsförtjänst.

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a