Introduktionsdag för nya ordförande för dig i område mitt

Kursen går: 2023-05-02
Ort:  Distansutbildning
Sista anmälningsdatum: 6 april 2023

Kursen startar: 2023-05-02 kl: 12:30
Kursen slutar: 2023-05-02 kl: 16:30
Kontaktperson: Andrea Swerin
Kontakt: andrea.swerin@vision.se

OM UTBILDNINGEN Introduktionen vänder sig till dig som är helt ny i ditt uppdrag som ordförande och till dig som är vice ordförande. Introduktionen ger dig praktisk information kring uppdraget och en möjlighet att utöka ditt nätverk. Du får träffa personal från Visions center i ditt område och möjlighet att diskutera de uppgifter du fått inför träffen. Målet är att du ska känna dig tryggare i ditt uppdrag, ha koll på viktiga aktiviteter och de kommunikationskanaler som Vision använder samt känna till vilket stöd som finns för dig. MÅLGRUPP Introduktionen vänder sig till dig som är helt ny i ditt uppdrag som ordförande i en avdelning, sektion eller klubb. Du som är vice ordförande är också välkommen att delta för att få en bättre bild av uppdraget som ordförande och för att nätverka. OMFATTNING Introduktionen består av eget arbete samt en distansträff och tar sammanlagt cirka fyra timmar. Du hittar information på utbildningens hemsida som du kommer att få tillgång till i samband med bekräftelsen. BEHÖRIGHET OCH URVAL För att vara behörig ska du ha uppdraget som ordförande eller vice ordförande. När ansökningstiden har gått ut görs en behörighetsprövning av alla sökande. Om det är fler behöriga sökande än det finns tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval hos Visions center. KOSTNADER OCH LEDIGHET Din arbetsgivare förväntas stå för förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagen § 7.

Skriv ut inbjudan

Information och anmälan

c9339438-238f-51a1-9a6d-f85cc8b04f8a