×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

De tilldelas 2014 års socionomstipendium

Årets socionomstipendium på 20 000 kronor går till Sara Backlund och Caroline Bergkvist för uppsatsen ”Skälig levnadsnivå – ett luddigt begrepp”. Genom bland annat Maslows behovstrappa analyserar de hur uppfattningen av begreppet ”skälig levnadsnivå” skiljer sig åt i de politiska ambitionerna och i den professionella bedömningen samt vad det kan få för konsekvenser. Uppsatsen behandlar enligt juryn ett ständigt aktuellt och vardagligt dilemma på jobbet för socialsekreterare och biståndshandläggare.

När Caroline Bergkvist, som socionomstudent i Göteborg, gjorde praktik på ett biståndskontor blev hon intresserad av hur handläggarna förhöll sig till problemet. Tillsammans med Sara Backlund skrev hon därför uppsatsen.
-Vi tyckte det var intressant att undersöka vem som gör bedömningen av vad skälig nivå innebär. Det är inget det har pratats mycket om på utbildningen, säger Sara Backlund.

Det viktigaste i uppsatsen tycker Sara är insikten att handläggarnas personliga värderingar har stor påverkan på vilka biståndsbeslut som beviljas och vilka som får avslag.
-Det är viktigt att göra socialarbetare medvetna om det, säger hon.

Att det de skrivit skulle leda till några direkta förändringar har de svårt att tro.
-Vi är glada om några läser uppsatsen och börjar fundera på problemen, säger Caroline Bergkvist.

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision och medlem av stipendiejuryn, framhåller vikten av uppsatsen och problemet som Sara och Caroline lyfter.
-Vi fastnade för just användbarheten av denna uppsats. Analysen är lätt att ta till sig och dilemmat som våra medlemmar ställs inför dagligen i sitt arbete kommer till sin spets. Detta är en fråga Vision jobbar med på politisk nivå men också för att skapa möjligheter till kollegiala diskussioner på arbetsplatserna. Den kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel, säger Kristina Folkesson.

Snabbfakta om Sara och Caroline

Namn, ålder: Sara Backlund och Caroline Bergkvist, båda 27 år.
Gör: Studerar socialt arbete vid Göteborgs universitet.
Framtidsplaner: Tvekar mellan jobb och fortsatta studier (Sara). Börjar jobba som biståndshandläggare i Herrljunga (Caroline).
Tips till andra som ska skriva uppsats: Börja i tid, det tar med tid än man tror. Välj ett intressant ämne som engagerar. Tänk på språket, använd ett bra rättstavningsprogram.

Läs uppsatsen ”Skälig levnadsnivå – ett luddigt begrepp” här.
Läs mer om socionomstipendiet och hur du själv kan ansöka här.

Juryns motivering

2014 års stipendium tilldelas uppsatsen ”Skälig levnadsnivå – ett luddigt begrepp”. Författare är Sara Backlund och Caroline Bergkvist vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Motivering

Uppsatsen behandlar ett ständigt aktuellt och vardagligt dilemma på jobbet för socialsekreterare och biståndshandläggare. Vad innebär egentligen skälig levnadsnivå? Genom bland annat Maslows behovstrappa belyser och analyserar författarna mycket tydligt hur uppfattningen av begreppet skälig levnadsnivå skiljer sig åt i de politiska ambitionerna och i den professionella bedömningen samt vad det kan få för konsekvenser. Handläggaren, Visions medlemmar, hamnar i detta dilemma vid individuella bedömningar för beslut i sin yrkesroll varje dag. Lagtext, riktlinjer och den professionella bedömningen står ibland emot varandra. Författarna lyfter fram ett viktigt stöd och verktyg i vardagen, nämligen betydelsen av kollegiala diskussioner som en strategi för att hantera otydliga riktlinjer som ”skälig levnadsnivå”. Det är något Vision vet är viktigt för våra medlemmar och som det måste ges utrymme till.

Uppsatsen är föredömligt rak och okonstlad för läsaren, oavsett socionom eller lekman blir problematiken och analysen tydlig. Juryn anser att uppsatsen är mycket användbar dels i diskussionen kring professionella bedömningar inom socialt arbete kontra politiska ambitioner, dels som underlag i diskussioner bland landets socialsekreterare och biståndshandläggare.

Juryn

Juryn består av Veronika Karlsson, andre vice ordförande Vision, Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg Vision och Hanna Svanström, processledare Vision.

Nyheter

Till arkivet

Socialt arbete

Vision är fackförbundet för dig som studerar till socionom eller jobbar med socialt arbete. Socialarbetare, bland annat inom socialtjänsten, är en stor medlemsgrupp i Vision.

Läs mer

1040 nya medlemmar under oktober

Allt det här får du:

  • Löne- och karriärcoachning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

  • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Det här tjänar du på kollektivavtalet

Sara tjänar 65 727 kronor på kollektivavtalet under ett år. Sara är 32 år och socialsekreterare i en kommun.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum