×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

De vann Visions socionomstipendium 2013

Malin Kivisrand och Johanna Johansson, som pluggar till socionomer på Göteborgs universitet, är vinnarna av Visions socionomstipendium 2013. I arbetet med uppsatsen "Flykten från socialtjänsten" gjorde de en stor enkät bland socialsekreterare i Göteborg – som visade att var fjärde inte vill vara kvar på sin arbetsplats om ett år.

stipendievinnareVisions socionomstipendium ska från och med 2013 delas ut varje år ut till den bästa uppsatsen av en eller flera socionomstudenter. I år går stipendiet till Malin Kivisrand och Johanna Johansson, som belönas med 20 000 kronor för studien "Flykten från socialtjänsten".

Under arbetet med uppsatsen genomförde studenterna en enkät bland 261 socialsekreterare i Göteborgsområdet. De kom fram till att respondenterna hade en mycket hög yrkesstolthet, men samtidigt var frustrerade över arbetsmiljön. Var fjärde ville lämna sin arbetsplats inom kort. Uppsatsen är enligt juryn ett angeläget bidrag till debatten om förutsättningarna för professionalitet hos anställda i socialtjänsten.

Intervju med Malin och Johanna

Varför är det viktigt att lyfta socialsekreterarnas arbetssituation?

– Vi hade båda gjort praktik på socialtjänsten och slogs då av hur den psykosociala arbetsmiljön såg ut. Vi hade också läst artiklar om socialsekreterarnas arbetssituation. Efter en manifestation i Göteborg som lyfte socialsekreterares arbetsbelastning ökade inspirationen ytterligare, och vi började prata om att göra något kring detta. Yrkesstoltheten var en annan fråga som vi diskuterade mycket. Det är viktigt att socialsekreterare gör ett bra jobb och vi började fundera på hur man kan komma åt de problem som finns.

Hur tror ni att framtidens socialtjänst skulle kunna se ut om man arbetar strategiskt för att utveckla socialtjänsten?

– Arbetsbelastningen skulle minska och socialsekreterarna skulle få mer tid att utföra sitt arbete. Med en längre introduktionstid för nyanställda skulle man känna sig mycket mer säker i sin yrkesroll. Om man trivs på sin arbetsplats så jobbar man också kvar längre.

Arbetssituationen skulle bli mindre stressig och man skulle ha mer tid till att ta beslut. Och man skulle hinna göra allt det där man önskar hinna med. Då skulle man som socialsekreterare också känna sig mer tillfreds.

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker här.

Juryns motivering

Uppsatsen "Flykten från socialtjänsten" är ett angeläget bidrag till debatten om kvalitet på socialt arbete och förutsättningarna för professionalitet hos anställda i socialtjänsten. Uppsatsen tar sikte på vad som krävs för att arbetssituationen för socialsekreterare ska vara hållbar. Med djup förankring i forskningsmetodik och högaktuellt val av innehåll, visar författarna på konkreta förslag på vilka förändringar som måste till för en förbättrad arbetssituation och ökad yrkesstolthet för socialsekreterare. Juryn ser uppsatsens resultat som ett viktigt bidrag i opinionsbildningen för socialsekreterares arbetsvillkor, såväl på nationell som på lokal nivå. Vår förhoppning är att författarna ska bära med sig diskussionen kring dessa angelägna frågor in i sitt kommande yrkesliv och framtida arbetsplatser.

Nyheter

Till arkivet

Socialt arbete

Vision är fackförbundet för dig som studerar till socionom eller jobbar med socialt arbete. Socialarbetare, bland annat inom socialtjänsten, är en stor medlemsgrupp i Vision.

Läs mer

1046 nya medlemmar under oktober

Allt det här får du:

  • Löne- och karriärcoachning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

  • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Det här tjänar du på kollektivavtalet

Sara tjänar 65 727 kronor på kollektivavtalet under ett år. Sara är 32 år och socialsekreterare i en kommun.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum