×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Chefer behöver rimliga förutsättningar

- Vi måste se till att chefer har rimliga förutsättningar när det gäller antal medarbetare och resurser. En förstärkning av chefer och ledarskap leder till bättre kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi, säger socialchefen Mikael Lekfalk i Luleå.

Hej Mikael Lekfalk, socialchef i Luleå. Hur behöver arbetet för chefer inom socialtjänsten utvecklas?

- På många håll finns en uppgiven offerkultur, även bland höga chefer. Detta måste vi ändra på. Socialtjänsten ska agera stolt och komma högt upp på den politiska agendan. Här har socialchefer ett stort ansvar att visa vägen. Vi måste verkligen se till att chefer har rimliga förutsättningar när det gäller antal medarbetare och resurser. Det måste skapas tydliga mål i hela organisationen. Det finns studier inom äldreomsorgen som visar att en förstärkning av chefer och ledarskap ger mycket god effekt på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Det är givetvis samma förutsättningar som gäller inom individ och familjeomsorgen.

- Det är stimulerande att leda social verksamhet. Förutom att utveckla organisationens och sitt egna ledarskap så kan jag vara med och förändra samhället till det bättre. Utmaningen är att verka i en politiskt styrd organisation, arbeta med begränsade resurser och samtidigt hantera medias och myndigheters granskning.

Konkurrensen om kvalificerade socialsekreterare och deras chefer blir allt större. Vad tror du är viktigast för att rekrytera och behålla engagerade medarbetare?

- Om större kommuner och tätorter ser till att ledningen består av duktiga ledare som är engagerade och drivande, ger möjlighet till vidareutbildning och karriär för socialsekreterare och chefer, skapar tydliga mål och möjliggör delaktighet så kommer det inte att vara ett problem att behålla eller rekrytera socialsekreterare eller chefer. Högsta ledningens ansvar är att föra dialog med politiken så att förutsättningar för detta skapas. Det är oerhört viktigt att högsta ledningen och politiskt ansvariga ser samma bild av verkligheten. I mindre kommuner krävs det konkret samarbete mellan kommunerna för att i någon mån klara av samma sak.

Idag har många bilden av att det råder tuffa villkor inom socialtjänsten. Hur ser du på det?

- Jag tror att förutsättningarna och villkoren skiljer sig mycket mellan kommunerna, beroende på storlek och struktur på arbetet. I media ser vi bara när det inte blivit bra. I praktiken finns det givetvis gott om bra exempel också. Gemensamt för de kommuner som lyckats bättre är engagerad och tydlig politik och bra ledarskap som skapar förutsättningar för socialsekreterarna att göra ett bra jobb. Det vi inte har i tillräcklig utsträckning är verktyg för uppföljning så att vi vet om vi gör rätt och bra saker.

Mikael Lekfalk är chefsmedlem i Vision och engagerad i Visions förening för högre chefer.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum