Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Visions handlingsprogram för HR

HR-funktionen har en central roll i varje organisations strävan efter att ge chefer och medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför måste du få rätt förutsättningar i din yrkesroll och möjlighet att hela tiden utveckla dina kunskaper inom HR.

Det här arbetar Vision med för att ge dig som jobbar med HR rätt förutsättningar i ditt jobb.

Lön

Du ska ha en god löneutveckling som styrs utifrån kvalitet och resultat i verksamheten.

Utveckling

Du ska inom ramen för sina tjänster ha tid för omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling.

Kvalitet

En HR-funktion ska ha kvalificerade medarbetare och vara dimensionerad för att säkerställa kvaliteten i HR-arbetet. Olika organisationer har olika behov, men generellt menar Vision att den som jobbar med HR inte bör ha fler än 15 chefer. Detta för att cheferna ska få tillräckligt med operativt stöd, och HR-funktionen ska ha resurser att ge stödet.

Organisation

För att bidra till organisationens framgång ska HR-funktionen alltid finnas representerad på såväl den strategiska ledningsnivån som ute i verksamheten. Du ska ha möjlighet att arbeta både proaktivt och reaktivt med att ge chefer stöd och förutsättningar att vara chefer.

Helhetsperspektiv

HR-funktionen ska alltid vara delaktig när det gäller viktiga processer som rekrytering, kompetensförsörjning och utveckling, jämställdhet, mångfald, löneadministration, rehabilitering och arbetsmiljö. HR-funktionen har en professionell relation till chefer på alla nivåer och har bäst förutsättningar att involvera och förankra beslut över organisationsgränser. Externa tjänsteleverantörer i nämnda processer ska endast användas om det är motiverat i relation till fördelarna med att utveckla kompetensen internt.

Utbildning

Personalvetarutbildningarnas styrkor måste bli mer kända bland arbetsgivare. Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv behöver förstärkas bland annat genom mer praktik. Utbildningen i arbetsrätt är ett så grundläggande moment att det måste kvalitetssäkras med en hög andel lärarledd undervisning.

HR

Vision är fackförbundet för dig som studerar till personalvetare eller jobbar med HR i kommun eller region, i ett bolag med koppling till välfärden eller en kyrka.

Läs mer

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar