Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare inom HR.

Visions handlingsprogram för HR

HR-funktionen har en central roll i varje organisations strävan efter att ge chefer och medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför måste du få rätt förutsättningar i din yrkesroll och möjlighet att hela tiden utveckla dina kunskaper inom HR.

Det här arbetar Vision med för att ge dig som jobbar med HR rätt förutsättningar i ditt jobb.

Lön

Du ska ha en god löneutveckling som styrs utifrån kvalitet och resultat i verksamheten.

Utveckling

Du ska inom ramen för sina tjänster ha tid för omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling.

Kvalitet

En HR-funktion ska ha kvalificerade medarbetare och vara dimensionerad för att säkerställa kvaliteten i HR-arbetet. Olika organisationer har olika behov, men generellt menar Vision att den som jobbar med HR inte bör ha fler än 15 chefer. Detta för att cheferna ska få tillräckligt med operativt stöd, och HR-funktionen ska ha resurser att ge stödet.

Organisation

För att bidra till organisationens framgång ska HR-funktionen alltid finnas representerad på såväl den strategiska ledningsnivån som ute i verksamheten. Du ska ha möjlighet att arbeta både proaktivt och reaktivt med att ge chefer stöd och förutsättningar att vara chefer.

Helhetsperspektiv

HR-funktionen ska alltid vara delaktig när det gäller viktiga processer som rekrytering, kompetensförsörjning och utveckling, jämställdhet, mångfald, löneadministration, rehabilitering och arbetsmiljö. HR-funktionen har en professionell relation till chefer på alla nivåer och har bäst förutsättningar att involvera och förankra beslut över organisationsgränser. Externa tjänsteleverantörer i nämnda processer ska endast användas om det är motiverat i relation till fördelarna med att utveckla kompetensen internt.

Utbildning

Personalvetarutbildningarnas styrkor måste bli mer kända bland arbetsgivare. Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv behöver förstärkas bland annat genom mer praktik. Utbildningen i arbetsrätt är ett så grundläggande moment att det måste kvalitetssäkras med en hög andel lärarledd undervisning.

HR

Vision är fackförbundet för dig som studerar till personalvetare eller jobbar med HR i kommun eller region, i ett bolag med koppling till välfärden eller en kyrka.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss